Algoritmes en transport

Transport onderzoek bij de TU Delft vindt niet alleen plaats bij de faculteiten CiTG, 3ME en TBM. Ook andere faculteiten doen mee. Zo is de onderzoeksgroep Algoritmiek van faculteit EWI actief betrokken bij onderzoek binnen het TI thema Coöperatief en gecoördineerd verkeersmanagement. “Kunstmatige intelligentie en algoritmes zijn in toenemende mate in staat om problemen uit de praktijk, zoals transportvraagstukken, op te lossen”, legt onderzoeker Algoritmiek Neil Yorke-Smith uit. “Er wordt meer data verzameld dan ooit tevoren en tegelijkertijd blijft ook de rekenkracht van computers toenemen. Wij onderzoeken hoe we die combinatie kunnen inzetten voor transportvraagstukken onder andere door middel van geavanceerde algoritmes.

Complexiteit

Het onderzoek van de Algoritme-groep richt zich binnen het thema coöperatief en gecoördineerd verkeersmanagement op verschillende type situaties die worden gekenmerkt door grote mate van complexiteit. Als voorbeeld van zo’n situatie noemt Yorke-Smith een onderzoek van collega Mathijs de Weerdt over communicatie tussen elektrische auto’s voor optimaal gebruik van het beperkte aantal oplaadpunten: “In zo’n geval zijn er meerdere actoren betrokken en neemt niet één centrale partij de beslissingen, wat veel extra complexiteit oplevert. Er is een oplossing nodig die voor het totaal de beste is en het mag niet zo zijn dat één actor flink wordt benadeeld als dat voor de rest een hele goede oplossing is.” In het onderzoek over het laden van elektrische auto’s ontwikkelen de onderzoekers algoritmes voor de boordcomputers van de auto’s die de optimale tijd en locatie voor het opladen uitrekenen. Het algoritme houdt daarbij niet alleen rekening met de oplaadplannen van andere elektrische auto’s, maar ook met de verkeersdrukte op het wegennet om reistijden tot oplaadpunten te kunnen voorspellen. Naast de betrokkenheid van meerdere actoren komt een hoge mate van complexiteit ook voor in situaties waarin grote onzekerheden bestaan. “Op dat gebied werken we bijvoorbeeld samen met NS en ProRail om te kijken hoe algoritmes kunnen worden ingezet om verstoringen te voorspellen en de planning van onderhoudswerkzaamheden te verbeteren” legt Yorke-Smith uit. 

Wiskunde en informatica binnen transport onderzoek

Wiskunde en informatica wordt TU Delft breed ingezet. “Wel is het zo dat er op andere faculteiten veel met bestaande modellen en technieken wordt gewerkt en dat de onderzoeksgroepen van EWI zich meer richten op de problemen die te moeilijk zijn om daarmee op te lossen”. Weer de hoge mate van complexiteit dus. Maar benadrukt Yorke-Smith: “Samenwerking is erg belangrijk”. Initiatieven zoals de recente TU Delft conferentie MATTS zijn daar een mooi voorbeeld van. Twee disciplines (wiskunde en transport) die kijken hoe ze kunnen bijdragen en leren van elkaars expertises. Maar bovenal, stelt Yorke-Smith, is het belangrijk dat onderzoekers weten wat er op andere faculteiten gebeurt. “Samenwerking loopt het best als je onderzoekers van andere faculteiten kent, en daarin heeft het Transport Instituut een mooie rol”.

Dr. Neil Yorke-Smith