Digicampus versnelt innovatie digitale overheidsdiensten

Nieuw samenwerkingsverband gevestigd op TU Delft Campus

Nieuws - 03 juli 2019 - Webredactie Communication

Alle partijen die betrokken zijn bij digitale innovaties binnen de publieke sector werken voortaan samen binnen één platform: Digicampus. Het nieuwe samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van innovatieve overheidsdiensten werd woensdag 3 juli door staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) tijdens het iBestuurscongres officieel gelanceerd.

Het aanvragen van een hypotheek, verhuizen naar een verzorgingshuis of een studie in het buitenland: bij al deze gebeurtenissen willen mensen en bedrijven moeiteloos gebruik kunnen maken van de diverse digitale systemen waarin dit wordt geregeld. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de innovatie van publieke dienstverlening zijn echter meer partijen betrokken dan alleen de overheid.

Uniek samenwerkingsverband

Digicampus verbindt het versnipperde innovatielandschap, zodat wetenschap, overheid, marktpartijen en burgers samen de publieke dienstverlening van de toekomst kunnen vormgeven. Dit unieke samenwerkingsverband is opgericht door de TU Delft, Logius, ICTU en Nederland ICT. Deze partijen werken vanuit de overtuiging dat ze samen beter in staat zijn om behoeften uit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten voor inwoners en ondernemers.

DIGICAMPUS

Fundamenteel onderzoek

Dankzij Digicampus is de wetenschap vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van deze diensten. "Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek geeft belangrijke nieuwe inzichten over de inzet van technologie voor de digitale samenleving", zegt professor Marijn Janssen van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van nieuwe technologieën als blockchain. "De implicaties daarvan zijn groot, dus je moet ver vooruitkijken. Als wetenschappers kunnen we binnen Digicampus onze kennis inbrengen vanuit een objectieve blik, gericht op de lange termijn. Bovendien: je wilt kennis in de praktijk kunnen testen en benutten.”

Cocreatielab

De activiteiten van Digicampus gaan van diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar ‘hands-on’ ontwikkelen en informatie-uitwisseling. Zo is het in het zogeheten ‘cocreatielab’ mogelijk om samen te experimenteren. Ook worden er kennissessies, design sprints en hackathons georganiseerd, zowel voor technici als politici en beleidsmakers. Via gaming worden bijvoorbeeld ‘life events’ gesimuleerd, zodat beleidsmakers zelf ervaren hoe digitale processen in de praktijk uitpakken.

Woensdag 3 juli, de lancering, met vlnr: Hans Verweij (directeur ICTU), Yvonne van der Brugge (directeur Logius), Raymond Knops (staatssecretaris BZK), Lotte de Bruin (directeur Nederland ICT) en Marijn Janssen (hoogleraar ICT & Governance TU Delft)

Open innovatie

Digicampus is gevestigd op de TU Delft Campus en staat voor open innovatie en staat daarmee ook open voor andere deelnemers die samen met markt, wetenschap en overheid publieke dienstverlening willen innoveren.

Meer informatie

Zie www.dedigicampus.nl
Zie ook dit artikel op de website van iBestuur voor meer informatie: ‘Je hebt een zandbak nodig om dingen uit te proberen’ 
Homepage Marijn Janssen