Onderzoeksprogramma AIVD en TU Delft op gebied van digitale veiligheid van start

Nieuws - 26 maart 2019 - Webredactie Communication

Naarmate onze samenleving meer digitaal vervlochten raakt, groeit ook de kwetsbaarheid voor misbruik van digitale technologie. Om ons begrip van de digitale bedreiging van onze nationale veiligheid te vergroten, alsmede die van de technische, organisatorische en institutionele manieren om hier verantwoordelijk mee om te gaan, zijn de AIVD en de TU Delft een gezamenlijk onderzoeksprogramma gestart.

Sociaal-technologisch perspectief
In dit programma bestudeert een interdisciplinair team, bestaande uit een postdoc, vier promovendi en onderzoekers van de TU Delft, onderzoeksvragen over cybersecurity in een bestuurlijke context. Zij maken daarbij gebruik van methoden uit de informatica en de sociale wetenschappen. Onderzoeksthema’s zijn onder andere: het identificeren en begrijpen van digitale dreiging, nieuwe instrumenten ontwikkelen voor het meten van het dreigingsniveau van kritische netwerken en voor het herkennen van aanvalsgedrag, en andere vragen die raken aan organisatie, samenwerking en governance op dit belangrijke thema. 

Open en onafhankelijk onderzoek
Het programma hanteert de principes van open, onafhankelijk onderzoek, en de wetenschappelijke publicaties en dissertaties zullen openbaar toegankelijk zijn. De Delftse onderzoekers Michel van Eeten en Bram Klievink zullen deze projecten begeleiden, samen met de AIVD en de bredere cybersecurity gemeenschap van de TU Delft. 

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met een van de onderzoeksleiders:
Bram Klievink: A.J.Klievink@tudelft.nl, 015 278 8061
Michel van Eeten: M.J.G.vanEeten@tudelft.nl, 015 278 8061 
Roy Meijer, adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft, R.E.T.Meijer@tudelft.nl, + 31 (0)15 278 1751 

Zie ook dit eerdere nieuwsbericht van de AIVD over deze samenwerking.