Vidi’s voor zeven Delftse toponderzoekers

Nieuws - 24 mei 2019 - Webredactie Communication

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan zeven Delftse wetenschappers een Vidi-financiering toegekend. Hiermee biedt NWO hen de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een onderzoeksgroep op te bouwen. 

De Delftse Vidi’s


De harmonie van operatoralgebra’s

Martijn Caspers (EWI, DIAM)
Operator-algebra’s geven de wiskundige beschrijving van kwantummechanische observabelen (meetwaarden) zoals de plaats en impuls van kleine deeltjes. In dit onderzoek worden technieken uit de harmonische analyse (analyse van golven) ontwikkeld om deze kwantumsystemen beter te begrijpen. We verwachten ze daarmee deels te classificeren. 

Verantwoordelijkheid voor veerkracht in klimaatbeleid
Neelke Doorn (TBM, Values, Technology and Innovation)
Dit onderzoek gaat over de verantwoordelijkheid van burgers in het beleid voor klimaatadaptatie. Onder de noemer veerkracht wordt er steeds meer van de burger verwacht. De onderzoekers in dit project ontwikkelen een ethische theorie om te onderzoeken in hoeverre deze verantwoordelijkheden op een eerlijke en effectieve manier verdeeld kunnen worden. 
Bekijk de tekst op de faculteitspagina

Voorkennis toevoegen aan deep learning
Jan van Gemert (EWI, Intelligent Systems)
‘Deep learning’ is de motor achter de wereldwijde wedloop om kunstmatige intelligentie. Deep learning laat een computer zelf leren door middel van grote, dure, datasets. Van Gemert gaat deep learning voorzien van voorgebakken kennis: Wat je er al in stopt hoef je niet meer te leren, dat scheelt waardevolle trainingsdata. 

ADMIRE: Grootschalige energie opslag in geologische formaties
Hadi Hajibeygi (CiTG, Geoscience and Engineering)
Duurzame energie (bijv. zon of wind) kan worden omgezet in groene brandstoffen (bijv. H2 en CH4) om vervolgens grootschalig (TWh) opgeslagen te worden in ondergrondse geologische formaties. Hajibeygi biedt een voorspellende simulatiemethode voor het veilige gebruik van ondergrondse formaties tijdens het cyclisch injecteren en produceren van groene brandstoffen. 

Zie de wind waait door de wolken
Louise Nuijens (CiTG, Geoscience and Remote Sensing)
Wolken kunnen mooi laten zien waar de wind heen waait, maar zelden worden wolkenmetingen gebruikt om te begrijpen hoe wolken zelf de wind veranderen. Dit project zal unieke metingen combineren met fijnschalige simulaties om windstromingen in vele verschillende wolkenvelden te ontrafelen. Met dit inzicht worden weermodellen verbeterd.  

Inzichtelijke analyse van software logs
Sicco Verwer (EWI, Intelligent Systems)
Softwareproblemen hebben grote invloed op onze maatschappij. Gelukkig laat software erg veel sporen achter, die deze problemen zichtbaar kunnen maken. Daarom worden deze massaal opgeslagen in grote log-databases. Helaas beschikken we nog niet over algoritmiek die dit soort data inzichtelijk maakt. Verwer gaat dit rechtzetten. 

Sturen van windpluimen in dichtbevolkte windparken
Jan-Willem van Wingerden (3mE, Delft Center for Systems and Control)
Windturbines in windparken op zee hinderen elkaar, wat hun energieopbrengst verlaagt. Onderzoekers ontwikkelen robuuste regelstrategieën die actief de windpluim weg kan sturen van andere windturbines. Een nieuw geïntegreerd ontwerp zal de besturingsstrategie en turbinepositionering optimaliseren, met een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg. 

Over Vidi
Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. Elke wetenschapper krijgt een bedrag van maximaal 800.000 euro. 

Innovatief
NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.