ERC Proof of Concept-beurs voor Frank Hollmann

Nieuws - 07 januari 2021 - Communication TNW

Frank Hollmann (Biotechnology) krijgt van de European Research Council een Proof of Concept-beurs. Hij is één van de 55 houders van ERC-grants die deze ronde in aanmerking komen voor de aanvullende financiering. Met het geld kan worden onderzocht wat het commerciële- of innovatiepotentieel van de resultaten van EU-gesubsidieerde onderzoek is.

Het project waar Frank Hollmann met deze beurs aan zal werken heet 'Bioalkanes’. Biobrandstoffen, zoals biodiesel, zijn belangrijke elementen in het streven om de uitstoot van broeikasgassen door transport te verminderen. Het project BioAlkanes heeft als doel een nieuwe generatie biodiesels te ontwikkelen die worden gewonnen uit agrarische en huishoudelijke afvalvetten en -oliën. Dit nieuwe type biodiesel zal beter lijken op traditionele diesel dan de bestaande biodiesels en zal daarom geschikt zijn als vervanger van fossiele brandstoffen.

Frank Hollmann zal gebruikmaken van een nieuwe biokatalysator die is ontdekt in groene algen en die licht vangt om vethoudend afval om te zetten in brandbare langeketen-alkanen (diesel). Met het BioAlkanes-project wil het team van de TU Delft deze baanbrekende nieuwe technologie een stuk dichter bij industriële toepassing brengen.

Over de ERC en de PoC-beurs
De European Research Council, opgericht door de Europese Unie in 2007, is de eerste Europese financieringsorganisatie voor excellent, grensverleggend onderzoek. Elk jaar selecteert en financiert de ERC de allerbeste creatieve onderzoekers, van welke nationaliteit en leeftijd dan ook, zodat ze projecten in Europa uit kunnen voeren. De ERC streeft er ook naar om toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken om in Europa te komen werken.

De Proof of Concept-beurzen, die €150.000 bedragen en openstaan voor houders van ERC-beurzen, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om intellectuele-eigendomsrechten vast te leggen, zakelijke kansen te onderzoeken of technische validaties uit te voeren.

Prof. Frank Hollmann

Professor