Vier nieuwe Marie Curie Fellows voor TNW

Nieuws - 18 maart 2021 - Communication TNW

De Faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft vier getalenteerde internationale onderzoekers aangetrokken via het Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-programma van de Europese Unie. De nieuwe Fellows zijn: Anders Barth (Bionanoscience), Baptiste Heiles (Imaging Physics), Josep Ingla-Aynés (Quantum Nanoscience) en José Palomo Jiménez (Chemical Engineering).

Het zeer competitieve Marie Skłodowska-Curie Fellowships-programma stelt onderzoekers in staat om op alle onderzoeksgebieden aan projecten te werken en tegelijkertijd training en supervisie te krijgen, zodat zij hun vaardigheden kunnen verbeteren en hun carrière een impuls geven. De ondersteunde Fellows zullen aan onderzoeksprojecten werken die verschillende mondiale problemen aanpakken.

Hieronder volgt een korte presentatie van de nieuwe Fellows en hun projecten:

Anders Barth – Cees Dekker Lab (Bionanoscience)

Het ontrafelen van het mechanisme van kerntransport met behulp van optische nanoporiën

“Het kernporiecomplex is de poortwachter van de celkern en beschermt ons genomisch materiaal tegen indringers van buitenaf. Tegelijkertijd zorgt het voor een snel en efficiënt transport van eiwitten en genetische informatie van en naar de celkern. Hoewel wij een gedetailleerd beeld hebben gekregen van de structuur van dit complex (afmeting: circa 100 nm), blijft het grotendeels onduidelijk hoe deze selectieve maar efficiënte poort in detail werkt – voornamelijk omdat het geheim ervan schuilt in het gebrek aan structuur. Het centrale kanaal is gevuld met lange ongeordende eiwitten die, net als een bord spaghetti, een dicht netwerk vormen. In een bottom-upbenadering zal ik biomimetische nanoporiën assembleren en licht werpen op het mechanisme van kerntransport met behulp van ultrasensitieve enkel-molecule fluorescentiemethoden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de principes van de kernporie om te begrijpen waarom deze soms faalt, aangezien mutaties in verband zijn gebracht met neurodegeneratieve ziekten en verschillende vormen van kanker.”

Baptiste Heiles – Maresca Lab (Imaging Physics)

Opsporing van het vroegtijdig ontstaan van metabole en vasculaire kanker

“Met dit fellowship zal ik de mogelijkheden voor kankerdiagnose door ultrasone beeldvorming in het Maresca Lab uitbreiden. Kanker blijft wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak, waarbij pathologische processen op verschillende schaalniveaus een rol spelen. In de klinische praktijk wordt echografie al gebruikt om tumoren op te sporen, de behandeling te begeleiden en de evolutie van de ziekte te volgen. Deze techniek kan echter niet het cellulaire en vasculaire begin van kanker zichtbaar maken. Mijn project Multi-messenger Imaging of Cancer (MIC) zal voortbouwen op drie recente doorbraken op het gebied van ultrasone beeldvorming om een vroege metabole en vasculaire opsporing van kanker mogelijk te maken: ultrasone beeldvorming in 4D, ultrasone beeldvorming met superresolutie en genetisch gecodeerde reporters voor opto-akoestische beeldvorming. Vol trots kan ik zeggen dat mijn project tot de top 0,3% van de categorie Natuurkunde behoorde.”

Josep Ingla-Aynés – van der Zant Lab (Quantum Nanoscience)

Quantumtransport in Van der Waals-heterostructuren met afstelbare spin-baankoppeling

“Nu de halfgeleiderelektronica een fundamentele limiet bereikt die een bedreiging vormt voor de voortdurende verbetering van 's werelds rekencapaciteit, worden nieuwe paradigma’s zoals quantumcomputing met enkelvoudige elektronen steeds relevanter. In mijn Marie Skłodowska-Curie-project Point contacts for quantum spin valleytronics (PCSV) zal ik heterostructuren van gelaagde materialen onderzoeken als een nieuw materiaalplatform voor apparaten waarin enkelvoudige elektronspins de informatiedragers zijn. Ik beoog dit doel te bereiken door het bestuderen van elektrostatisch gedefinieerde quantumpuntcontacten en quantumstippen in een op bilaaggrafeen (BLG)/WSe2-gebaseerd nieuw apparaatplatform. In deze geometrie beïnvloedt de WSe2-laag de lading en spin-transporteigenschappen van de BLG op een afstembare manier. PCSV wordt een haalbaarheidsstudie om te bepalen of BLG/WSe2 heterostructuren kunnen concurreren met state-of-the-art materiaalplatforms voor quantumapparaten op basis van een enkelvoudige elektronspin.”

José Palomo Jiménez – Atsushi Urakawa Lab (Chemical Engineering)

Naar een directe omzetting van methaan in ethyleen

“Mijn Marie Skłodowska-Curie-project KinGrad-OCM is gericht op de studie van de oxidatieve koppeling van methaan (OCM), die wordt beschouwd als een ‘droom’-reactie voor de directe omzetting van methaan in ethyleen. Het doel van KinGrad-OCM is het opzetten van een nieuwe methodologische benadering gebaseerd op de toepassing van operando ruimtelijke reactoranalysetechnieken voor de studie van de OCM-reactie in zowel conventionele ovenverwarmde als in microgolf-geassisteerde reactoren. De toepassing van deze geavanceerde operandotechnieken zal leiden tot een beter begrip van hoe de reactie in ruimte en tijd verloopt in de reactor (mechanisme en kinetiek van het proces) en de ontwikkeling van geavanceerde efficiënte katalysatoren. De succesvolle toepassing van de gradiëntbenadering, voorgesteld in KinGrad-OCM, voor de beoordeling van kinetische studies zal een nieuw perspectief opleveren voor zowel katalysator- als reactorontwerp, niet alleen voor het OCM-proces maar ook voor andere complexe chemische reacties. In juni zal ik mij bij de onderzoeksgroep van prof. Urakawa aansluiten.”