Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

Nieuws - 26 april 2021 - Webredactie Communication

De Delftse hoogleraren Pieternel Levelt, Jack Pronk en Kees Vuik hebben dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Prof. Levelt
Prof. Pronk
Prof. Vuik

Professor Pieternel Levelt, hoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Levelt is een internationaal toonaangevende deskundige, die wetenschappelijke nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrokkenheid weet te combineren. De wetenschappelijke expertise van Levelt ligt op het snijvlak van natuurkunde, scheikunde en geowetenschappen; het uitvoeren en interpreteren van satellietwaarnemingen van de atmosferische chemische samenstelling van de aarde in het kader van klimaatverandering, luchtkwaliteit en het herstel van de ozonlaag. Als hoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de Technische Universiteit Delft, hoofd van de R & D-afdeling voor satellietobservaties bij het KNMI, en geaffilieerd professor in zowel de Verenigde Staten als China, is professor Levelt een echt voorbeeld van een internationaal zeer gerespecteerde wetenschapper. Ze wordt beschouwd als een belangrijk rolmodel voor vrouwelijke studenten en wetenschappers in haar vakgebied. 

De twee satellietinstrumenten van prof. Levelt, OMI en TROPOMI, worden beschouwd als de meest geavanceerde en nauwkeurige instrumenten ooit om metingen uit de ruimte te doen voor onderzoek naar klimaat en luchtvervuiling, en dat zal nog jaren duren. Haar werk heeft niet alleen een revolutie teweeggebracht in onderzoek naar de luchtkwaliteit, stratosferische chemie en klimaat, maar heeft ook een grote invloed op de maatschappelijke kennis en het beleid voor de milieukwesties van onze tijd. 

Levelt kan haar kennis en inzicht goed overdragen aan collega's en studenten. Zij is zeer begaan met publieke zaak, gezien haar regelmatige, nationale en internationale, optreden in de media. De metingen van verminderde luchtverontreiniging als gevolg van de COVID-19- maatregelen hebben veel aandacht gekregen in de internationale media. 
Pieternel Level studeerde scheikunde aan de VU in Amsterdam. Na haar afstuderen in 1987 promoveerde ze in de Natuurkunde aan dezelfde universiteit. Na haar promotie in 1992 trad ze in dienst als onderzoeker bij het KNMI. Daarnaast is ze sinds 2011 deeltijd-hoogleraar aan de TU Delft.

Professor Jack Pronk, hoogleraar industriële microbiologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Pronk is een wereldleider in het begrijpen en verbeteren van de prestaties van micro-organismen in industriële context. Eén van zijn doorbraken is het succes bij het aanpassen van gistcellen zodat ze efficiënt de verschillende suikers uit landbouwresten kunnen omzetten in de brandstof bio-ethanol. Zijn visionaire onderzoek vormt bovendien een fundamentele basis van belangrijke innovaties die wereldwijd toepassing hebben gevonden in de industrie. Pronks vele samenwerkingen met de industrie zijn van groot maatschappelijke belang. Zo stond hij als oprichter en directeur van het Kluyver Centre aan het roer van een unieke samenwerking van Nederlandse academische groepen en internationale biotech-bedrijven, wat Nederland op het gebied van de industriële biotechnologie op de kaart heeft gezet. 

Wellicht nog imposanter is de impact van Pronk als leermeester. In zijn rol als promotor heeft hij een scherp oog voor zowel de persoonlijke als wetenschappelijke ontwikkeling van zijn studenten. Drie van zijn oud-promovendi en postdocs zijn benoemd tot hoogleraar, twee anderen zijn universitair docent. De talrijke studenten en promovendi die door hem zijn opgeleid zijn ook erg gewild op onderzoeks- en managementfuncties in de internationale biotechnologie industrie. De ‘Pronk school’, zoals deze bij buitenlandse collega’s bekend staat, is in het vakgebied een fenomeen.

Ook buiten de TU Delft zet Pronk zich in voor zijn vakgebied, bijvoorbeeld in wetenschappelijke adviesraden voor zowel publieke als private instanties in binnen- en buitenland. Daarmee vormt hij een belangrijk gezicht naar buiten toe voor zowel de TU Delft als de Nederlandse biotechnologie.

Jack Pronk studeerde Biologie aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen (1986) promoveerde hij in 1991 aan de TU Delft. Sinds 1999 is hij daar hoogleraar. Sinds 2019 is hij tevens hoofd van de Afdeling Biotechnologie.

Professor Kees Vuik, hoogleraar Numerical Analysis aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI), is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Het vakgebied van professor Vuik binnen de wiskunde is Numerieke Analyse. Dit is voor Engineering een zeer belangrijk deel van de wiskunde. Wiskundige modellering van engineering-problemen leidt tot veelal zeer ingewikkelde om op te lossen. In de Numerieke Analyse worden algoritmen bedacht die efficiënt en robuust benaderingen voor oplossingen geven, met bijbehorende inschattingen van de onnauwkeurigheid. Voor de praktijk zijn deze oplossingen direct toepasbaar. Numerieke Analyse heeft ook een sterke band met de informatica, omdat de algoritmen efficiënt geïmplementeerd moeten worden op state-of-the-art computers om in redelijke tijd tot een antwoord te komen.            

Als onderzoeker heeft professor Vuik een uitstekende reputatie. Het grote aantal publicaties en begeleide promovendi is hier een duidelijk gevolg van. Vuik verbindt in zijn onderzoek diepe wiskundige inzichten met een voorbeeldige werkhouding. Daarnaast vervult hij een brugfunctie tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.
Op het gebied van onderzoeksorganisatie heeft professor Vuik zich nadrukkelijk lasten gelden. Zo stond hij aan de wieg van het Delft Center for Computational Science and Engineering, het 4TU Applied Mathematics Institute en is hij momenteel actief in het initiatief van de Delft High Performance Computer.     

Kees Vuik werd in 1959 geboren en studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft, waar hij in 1982 afstudeerde. Na een half jaar bij Philips te hebben gewerkt, verrichtte hij zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht (1988). Daarna trad hij in dienst bij de TU Delft. Daar doorliep hij de rangen Universitair Docent, Universitair Hoofddocent en Hoogleraar, dit laatste sinds 2007.