TU Delft presenteert perspectief op Erkennen & Waarderen

Nieuws - 22 juni 2021 - Webredactie Communication

De Erkennen & Waarderen commissie van de TU Delft heeft onderzocht hoe de ambities uit de nationale position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ gerealiseerd kunnen worden en waar binnen de TU Delft de focus op moet liggen als het gaat om het beter erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel. De conclusies en acties zijn nu verwoord in het TU Delft Recognition & Rewards Perspective 2021 - 2024.

Lees meer