Waterschap Limburg en TU Delft versterken samenwerking

Nieuws - 09 maart 2022

Na de  overstromingen in Limburg van juli 2021 zijn er veel onderzoeken gestart om deze extreme gebeurtenis en het watersysteem beter te begrijpen. De TU Delft heeft hierin een stevig aandeel met o.a. het onderzoek Hoogwater 2021 Feiten en Duiding onder leiding van Professor Bas Jonkman. Na de duiding wordt nu onderzoek gedaan naar maatregelen om het watersysteem van Limburg beter bestand te maken tegen dit soort extreem weer. In DIMI Delta Futures lab werken meer dan 25 studenten op dit moment aan de overstromingen in Limburg (zie poster). Verschillende faculteiten ontwikkelen  onderzoeksvoorstellen en zoeken additionele financiering om dit onderzoek verder te versterken.

Op 10 februari jl. kwam er een delegatie van Waterschap Limburg langs op de TU Delft en de Green Village, met als doel de samenwerking te bestendigen. Concreet resultaat van dit bezoek is dat Waterschap Limburg op hun hoofdkantoor de TU Delft Limburg hub gaat huisvesten. Ook zijn er concrete plannen om met ondersteuning van de TU Delft een ‘living lab Limburg’ op te zetten. Dit lab richt zich vooral op  het uitvoeren van fysieke experimenten en demonstraties van innovaties.

Ondertussen is er veel media-aandacht voor de hoogwaterproblematiek en de lopende onderzoeken. Recent wateren studenten van het DIMI Delta Futures lab te zien in het NTR wetensprogramma Atlas (uitzending van woensdag 2 maart jl.). Er stond weer hoog water in de Geul, de rivier van Valkenburg, waar momenteel veel studenten onderzoek doen. In de uitzending was te zien hoe zij metingen deden en vertelde gastonderzoeker van de TU Delft, Hessel Winsemius, over de relevantie van dit soort metingen om overstromingen beter te kunnen voorspellen.

Meer weten over de samenwerking met Waterschap Limburg?
Neem contact op met Lindsey Schwidder

Meer weten over het DIMI Delta Futures Lab?
Neem contact op met Martine Rutten of bezoek onze website deltafutureslab.tudelft.nl.