ERC Starting Grant voor Francesco Avallone en Ivan Langella

Nieuws - 21 november 2022

De European Research Council (ERC) heeft de ERC Starting Grants voor jonge onderzoekers bekend gemaakt. Twee van hen zijn wetenschappers van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft. Deze Europese subsidie van 1,5 miljoen euro voor een programma van vijf jaar, is bedoeld om individuele wetenschappers hun eigen teams te laten opbouwen en baanbrekend onderzoek te doen.

Ivan Langella: stabiele waterstofverbranding met lage stikstofuitstoot

Universitair docent dr. Ivan Langella onderzoekt de verbrandingsprocessen van waterstof in onder meer vliegtuigmotoren. Waterstof is een kansrijke energiedrager, ook voor vliegtuigen: je kunt het maken van water, het levert veel energie en het is (mits duurzaam geproduceerd) koolstofvrij. Maar er zijn ook uitdagingen. Zo is de verbranding van waterstof in een gasturbine-verbrandingsmotor moeilijk onder controle te houden. Bovendien komen bij de verbranding van waterstof nog steeds giftige en vervuilende stikstofoxiden vrij. Langella onderzoekt in zijn onderzoeksvoorstel OTHERWISE hoe je waterstof kunt verbranden met én een stabiele waterstofvlam én tegelijkertijd een hele lage uitstoot van NOx. Hij doet dat – voor het eerst – met een combinatie van excessieve rek en het injecteren van water.

Francesco Avallone: stillere vliegtuigen door te beschrijven hoe stroming en akoestiek op elkaar inwerken bij technologieën die motorgeluid verminderen

Universitair docent dr. Francesco Avallone onderzoekt onverklaarde resultaten uit experimenten die optreden als een geluidsgolf stuit op de turbulente luchtstromen boven oppervlakken die zijn voorzien van een akoestische voering. Om deze onbegrepen resultaten te verklaren, zal Avallone de akoestische en hydrodynamische snelheden nabij een akoestisch behandeld oppervlak gaan meten met nieuwe experimenten en numerieke analyse. Met zijn onderzoek, met de titel LINING, hoopt Avallone het wetenschappelijke vraagstuk over de onverwachte resultaten op te kunnen lossen. Bovendien hoopt hij de weg vrij te kunnen maken voor de ontwikkeling van oppervlakken die weinig geluid produceren en een lage luchtweerstand hebben. Het onderzoek kan hiermee bijdragen aan efficiëntere voortstuwing van vliegtuigen en het verminderen van geluidsoverlast door duurzamere vliegtuigmotoren.

Vier ERC grants

In deze ronde hebben vier jonge onderzoekers aan de TU Delft een Starting Grant ontvangen. Lees het hele bericht op de website van de TU Delft.

Lees het persbericht op de website van de Europese Commissie.

Contact

Dr. Ivan Langella, universitair docent Flight Performance and Propulsion, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft.  
Dr. Francesco Avallone, universitair docent Windenergie, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft.
Persvoorlichter Ineke Boneschansker, 06 140 151 19, i.boneschansker@tudelft.nl