Grants awarded within NWO-KIC call for ‘Wind and solar energy innovations’

Nieuws - 11 mei 2022

Binnen de KIC-call ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’ zijn vier onderzoeksprojecten gehonoreerd, waarvan twee geleid worden door onderzoekers van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. De KIC-call is erop gericht onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie. De vier interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start.

Het project ‘Holi-DOCTOR’, geleid door prof. Simon Watson, richt zich op het verbeteren van de procedures voor het onderhouden van windturbinebladen. Verbetering van de efficiëntie van het onderhoud van windturbines, en met name bladen, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verlaging van de energiekosten, zowel op het land als op zee. Het doel van dit project is om een aantal monitoring technieken, waaronder het meten van geluid en trillingen en infrarood metingen, samen te brengen in een holistisch raamwerk. Dit kan gebruikt worden om de huidige procedures voor het onderhoud van bladen te verbeteren, door het detecteren van potentiële problemen in de bladen, die zich zowel op het oppervlak als in de constructie kunnen bevinden.

Voor dit project werkt de Technische Universiteit Delft samen met Technische Universiteit Eindhoven, Norwegian University of Science and Technology, LM Wind Power en Green Trust.

Binnen het project LICHEN-BLADES, geleid door Dr. Julie Teuwen, zal gewerkt worden aan een geheel nieuw concept voor windturbinebladen met een gereduceerde CO2 voetafdruk. De bladen worden ontworpen voor structureel hergebruik en zullen de functionaliteit van de eerste en opeenvolgende gebruikscycli verwezenlijken. Het blad zal gemaakt worden van CO2 opvangende materialen, waarbij afval wordt geminimaliseerd. Nieuwe erosie-resistente coatingmaterialen zullen de levensduur verlengen. Aan het einde van zijn levensduur zal het blad hergebruikt worden in hoogwaardige componenten voor infrastructuur. Om levensvatbare routes naar de markt te begrijpen, worden nieuwe circulaire bedrijfsmodellen onderzocht, erop gericht materialen zo lang mogelijk op de hoogste waarde te houden en tegelijkertijd waarde te verdelen over alle belanghebbenden.

Voor dit project werkt de Technische Universiteit Delft samen met Universiteit Maastricht, Bcomp, Suzlon Energy Limited, Heijmans Infra BV, ENECO Wind BV, ECHT Regie in Transitie BV, FiberCore en DNV AS.

Dr. J.J.E. Teuwen
✉ J.J.E.Teuwen@tudelft.nl