Mark van Loosdrecht wint Novozymes Prijs voor 25 jaar revolutionaire afvalwaterzuivering

Nieuws - 24 februari 2022 - Communication TNW

De ontwikkeling van nieuwe technologieën voor biologische afvalwaterbehandeling zetten onze kijk op afvalwater op zijn kop. Microbioloog Mark van Loosdrecht ontvangt de 2022 Novozymes Prijs voor zijn pionierswerk in het kopiëren en hergebruiken van de mechanismen van de natuur in afvalwaterbehandeling en bij het terugwinnen van grondstoffen. Van Loosdrecht: "Afvalwaterzuivering wordt goed zakendoen in de toekomst."

Decennialang lag de focus bij afvalwaterzuivering vooral op het ontwikkelen van nog betere fysische en chemische methoden, maar Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieubiotechnologie aan de TU Delft, ging zich richten op de biologische aspecten – en met groot succes: in de afgelopen 25 jaar ontwikkelden Van Loosdrecht en zijn team een reeks nieuwe afvalwaterzuiveringsprocessen, gebruik makend van principes uit de natuur op het gebied van afvalwaterzuivering en terugwinning van grondstoffen. Voor zijn buitengewone bijdragen aan afvalwaterzuivering krijgt Mark van Loosdrecht de Novozymes Prijs 2022 uitgereikt.

De Novozymes Prijs, die wordt uitgereikt door de Novo Nordisk Foundation, is een erkenning voor uitmuntende bijdragen aan onderzoek of technologie die de ontwikkeling van de biotechnologische wetenschap ten goede komen voor innovatieve oplossingen. De Novo Nordisk Foundation is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat nieuwe kennis en technologie ontwikkelt voor de productie van duurzame bio-chemicaliën. Van Loosdrecht ontvangt de Novozymes Prijs, met daaraan verbonden een bedrag van 5 miljoen DKK (ca. 672.000 euro), tijdens een ceremonie in Bagsværd, Denemarken, op 1 april.

Onderzoek dat leidde tot wereldwijde revolutie in afvalwaterzuivering

Bernard Henrissat, voorzitter van het comité voor de Novozymes Prijs, zegt: "De prestaties van professor Mark van Loosdrecht hebben een enorme impact gehad op de milieubiotechnologie. Hij heeft biologische processen ontwikkeld waarmee milieuverontreinigende stoffen efficiënt kunnen worden verwijderd, en op bijna alle continenten zijn reactoren in bedrijf of in aanbouw die zijn gebaseerd op Marks onderzoek en ontwerp. Zijn innovaties en uitvindingen hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van afvalwater en de terugwinning van grondstoffen, en hij is een zeer verdienstelijke ontvanger van de 2022 Novozymes Prijs".

Van Loosdrechts werk heeft als doel om een gezonder natuurlijk waterecosysteem te creëren, een duurzamere circulaire economie en een beter evenwicht in de natuur ten behoeve van miljoenen mensen over de hele wereld. Van Loosdrecht: "Ik probeer de bacteriën en hun interacties te begrijpen en probeer met hun hulp alle waardevolle voedingsstoffen uit het afvalwater terug te winnen. Afvalwaterzuivering kan goed zakendoen zijn in plaats van een toenemende kostenpost voor landen wereldwijd. Ik ben dankbaar en vereerd dat ik de Novozymes Prijs in ontvangst mag nemen."

25 jaar nieuwe afvalwaterzuiveringsprocessen

Vandaag de dag is slechts ongeveer tweederde van de wereldbevolking verzekerd van schoon drinkwater. Gelukkig neemt dit percentage toe. Wereldwijde uitdagingen zoals vervuiling door chemicaliën, droogte en overstromingen en de toenemende verstedelijking bedreigen echter deze trend, evenals een gebrek aan investeringen in de behandeling van afvalwater. De vraag naar water is nog nooit zo groot geweest, en water heeft ook nog nooit zo hoog op de politieke agenda gestaan.

Mark van Loosdrecht begon in 1988 met de ontwikkeling van water- en afvalwaterzuiveringsprocessen aan de Technische Universiteit Delft. Destijds was eutrofiëring en algenbloei een groot probleem, veroorzaakt door de lozing van fosfaten in oppervlaktewater. Van Loosdrecht en zijn team ontwikkelden in 1998 het BCFS®-proces, de eerste van een reeks nieuwe afvalwaterbehandelingsprocessen. Daarna volgde de ontwikkeling van het SHARON proces, dat in combinatie met het ANAMMOX® proces stikstofhoudende verbindingen helpt omzetten en de uitstoot van stikstofoxide, een uiterst krachtig broeikasgas, helpt te vermijden.

In de daaropvolgende jaren, terwijl de SHARON- en ANAMMOX®-installaties wereldwijd werden geïmplementeerd, bracht Mark van Loosdrecht de afvalwaterzuivering naar een hoger niveau met zijn bestudering van andere natuurlijke microbiële processen in slib. Hij zette actief slib om in kleine korrels met verschillende lagen fosfaat-verwijderende bacteriën, die veel sneller bezonken dan conventioneel slib. De onderzoekers noemden de technologie Nereda® - afgeleid van de Nereïden, mythische Griekse waternimfen. Door de Nerada®-korrels te analyseren, ontdekte het Van Loosdrecht team verschillende stoffen met een mogelijk marktpotentieel, zoals Kaumera Nerada® Gum, een duurzame biopolymeer. Van Loosdrecht heeft voor zijn onderzoek in 2014 de prestigieuze Spinozaprijs gewonnen.

Mark van Loosdrecht

Full professor, Section Leader