Drie lustrumevents die de energietransitie versnellen

Nieuws - 28 februari 2022 - Webredactie Communication

In de strijd tegen klimaatverandering – een van de grootste uitdagingen van onze tijd – is de energietransitie een belangrijk wapen. Alleen als ons energiesysteem in 2050 CO2-neutraal is, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering nog enigszins beperken. Maar in het huidige tempo gaat dat niet lukken. Daarom is “het versnellen van de energietransitie” het thema van TU Delft’s lustrumjaar – een jaar waarin de universiteit stil staat bij haar rol in de energietransitie, en vooral bij de versnelling daarvan. Een jaar waarin TU Delft onder meer de drie onderstaande events organiseert.


Q-meeting Offshore Wind (in samenwerking met Siemens en Van Oord) – 20 april 2022

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de energietransitie, en samenwerking is essentieel om de ontwikkeling en innovatie van offshore windenergie te versnellen. De reguliere Q-meeting is een initiatief van Siemens en Van Oord voor de Nederlandse windindustrie. De TU Delft nodigt de komende editie uit op de campus van de TU Delft. Hiermee wil de TU Delft benadrukken dat intensieve samenwerking met industrie, overheden en NGO’s nodig is om impact te realiseren op het gebied van onderzoek en innovatie. Tijdens dit speciale lustrumevenement worden ambities en toekomstige initiatieven gedeeld en gevierd, waaronder het Floating Renewables Excellence Centre. 

De ambitie van het Floating Renewables Excellence Centre is om de bijdrage van offshore hernieuwbare energie aan de Europese economie enorm te vergroten. Tachtig procent van onze oceanen is te diep, waardoor traditionele windturbines niet op de zeebodem geïnstalleerd kunnen worden. Toch moet de energievoorziening in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit doel te kunnen behalen, moeten er op grote schaal drijvende windturbines en andere drijvende energiesystemen worden ingezet in een tempo zoals we dat nog nooit eerder hebben gezien. Verwacht wordt dat alleen al drijvende offshore-windenergie in de komende 25 jaar wereldwijd een geïnstalleerd vermogen van ten minste 150 GW zal omvatten. Dit is meer dan vier keer de op dit moment beschikbare offshore-windcapaciteit.

Wil je meer weten over dit evenement? Neem contact op met Friso Lippmann (Innovation manager Offshore Renewables & Climate Action bij het Innovation & Impact Centre) via F.G.Lippmann@tudelft.nl.


Evenement over duurzaam vervoer – De weg naar emissievrije aandrijving – 24 mei 2022

Aangezien de vervoerssector goed is voor een kwart van het huidige energieverbruik in de wereld, is het koolstofvrij maken hiervan belangrijk bij het tegengaan van klimaatverandering en het versnellen van de energietransitie. TU Delft organiseert op dinsdag 24 mei een evenement over duurzaam vervoer om de nieuwste ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen. Er zal worden gesproken over de uitdagingen en ambities voor het produceren van duurzame brandstoffen en het ontwikkelen van de benodigde technologie om te komen tot een klimaatneutrale scheep- en luchtvaart. Aangezien de luchtvaart en de maritieme sector een aantal gemeenschappelijke uitdagingen hebben, zullen er korte co-presentaties gegeven worden over de productie van duurzame brandstoffen, vliegtuig/schip integratie, aandrijflijnen en het gebruikersperspectief. Aansluitend is er veel ruimte voor discussie met de sprekers.

Wil je het evenement bijwonen? Dat kan door je aan te melden via deze link. Ben je gewoon hartstikke nieuwsgierig naar het event? Stuur dan – voor meer informatie – een e-mail naar Peter Lucas (Innovatiemanager Waterstof bij het Innovation & Impact Centre) via P.Lucas@tudelft.nl.


Evenement over de digitalisering van ons energiesysteem – 19 mei 2022

De digitalisering van het energiesysteem gaat de energietransitie versnellen. Een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen moet stabiel en betrouwbaar zijn, maar ook flexibel. Digitalisering verschaft ons de gegevens en inzichten die we daarvoor nodig hebben. High performance computing en machine learning kunnen binnen een geïntegreerd energiesysteem helpen bij de besluitvorming onder onzekere omstandigheden. Tegelijkertijd is een gedistribueerde digitale infrastructuur zeer complex, en kan uitdagingen met zich meebrengen waarmee we in de energiesector nog niet eerder te maken hebben gehad, zoals cyberveiligheid. Tijdens dit evenement wordt er onder meer gesproken over of er wel voldoende professionals zijn, die gespecialiseerd zijn in zowel het energiesysteem als digitalisering, en wordt er stilgestaan bij de Control Room of the Future: de Delftse controlekamer waarin  de cyberveiligheid en de veerkracht van het elektriciteitsnet vergroot wordt.

Wil je meer weten over dit evenement? Neem contact op met Arnoud van der Zee (Programmamanager Energietransitie bij het Innovation & Impact Centre) via A.E.vanderZee@tudelft.nl.