ERC Advanced Grant voor Sander Otte

Nieuws - 05 juli 2023 - Communication TNW

De European Research Council heeft een ERC Advanced Grant toegekend aan Sander Otte, hoogleraar Atomaire Quantumtechnologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft. De Europese subsidie stelt internationaal gevestigde onderzoeksleiders in staat een vijfjarig onderzoeksproject uit te voeren. Met zijn onderzoeksvoorstel HYPSTER (Hyperfine-coupled Spins with Time Evolution Readout) gaat Otte de uitwisseling van informatie tussen de elektronen en de kern binnen één atoom bestuderen.

Afhankelijk van het aantal neutronen zijn sommige atoomkernen een klein beetje magnetisch. Dit magnetisme zorgt voor een uiterst zwakke wisselwerking met de eveneens magnetische elektronen rondom de kern. Een nieuwe onderzoeksmethode, recent ontwikkeld in de onderzoeksgroep van Otte, maakt het mogelijk om de gezamenlijke beweging van magnetische deeltjes, die zich afspeelt op de schaal van nanoseconden, in beeld te brengen. Deze techniek gaat zijn team nu verder verfijnen om ook de magnetische beweging van de kern te kunnen zien.

De methode maakt gebruik van een tunnelmicroscoop; deze bestaat uit een scherpe naald die de atomen één-voor-één kan aftasten. Deze naald kan ook worden gebruikt om de atomen op te pakken en te verplaatsen. Uiteindelijk hoopt Otte op deze manier atomaire netwerken te bouwen waarin de atoomkernen op afstand met elkaar kunnen communiceren. Dit onderzoek biedt op een unieke manier inzicht in het complexe gedrag van materialen op de atomaire schaal en draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstige functionele quantummaterialen.

Sander Otte