Greg Bokinsky: Educator of the Year TNW 2023

Nieuws - 29 juni 2023 - Communication TNW

De Faculteit Technische Natuurwetenschappen wil ingenieurs, wetenschappers en bètadocenten opleiden die een verantwoordelijke positie kunnen innemen in het hart van de samenleving. Daarom streven wij ernaar een leergemeenschap te zijn die beschikt over state-of-the-art onderwijs en uitmuntende docenten. Nominaties voor Educator of the Year worden gedaan door onze eigen studenten. Dankzij onze jaarlijkse  Educator of the Year-verkiezing zetten we excellentie in het onderwijs in de schijnwerpers. Op 27 juni tijdens de TNW Education Afternoon maakte Paulien Herder, decaan TNW, de Educators of the Year per TNW-opleiding en de algemene winnaar bekend: Dr. Greg Bokinsky. Hij vertegenwoordigt de faculteit bij de aankomende Educator of the Year-verkiezing van de TU Delft.

Educators of the Year per opleiding

‘Wij hebben meer van die man nodig’

De overall winnaar Greg Bokinsky is Associate Professor bij de afdeling Bionanoscience en een van de meest actieve en meest gewaardeerde docenten in het Nanobiology-programma (NB). Hij geeft colleges in zowel de bachelor (NB1012 Biochemistry, samen met Ben Tilly van het Erasmus MC, een van de weinige vakken die door docenten van beide instellingen wordt gegeven) als de master (NB4160 Engineering of living systems, een keuzevak voor NB-studenten maar ook gevolgd door veel studenten van buiten ons programma). Greg doceert ook het vak LM3581 Metabolic systems biology, dat formeel deel uitmaakt van de LST master maar door veel studenten Nanobiology als keuzevak wordt gevolgd.

Bovendien is Greg al enkele jaren lid van de examencommissie Nanobiology, waarvan hij voorzitter was van eind 2020 tot begin 2023. Greg wordt zeer gewaardeerd door onze studenten voor alle vakken die hij geeft. Studenten roemen hem om zijn interactieve manier van lesgeven, zijn enthousiasme, duidelijkheid en het extra (zelfontwikkelde) lesmateriaal dat hij aanbiedt: "Het is gewoon een heel goed onderwijsprogramma, en Greg was ook GEWELDIG!!! We hebben meer van die man nodig", "G. Bokinsky was boeiend en presenteerde specifieke casestudy's, die de stof van het vak integreerden en duidelijker maakten", "Ik denk dat het veld van de synthetische biologie erg cool is en dit vak heeft mijn ogen ervoor geopend", "Ik heb genoten van de discussies in de klas, het laat je echt nadenken over de vak inhoud op een dieper niveau" en "De studenten zijn ook erg blij met de aantekeningen die Greg hen geeft, omdat dit het achteraf doornemen van het college veel gemakkelijker maakt".

Greg is veel meer dan een goede docent; hij is gepassioneerd over zijn vakgebied en kan een soortgelijke passie opwekken bij zijn studenten. Hij ontwikkelt en verbetert zijn cursussen voortdurend, houdt de verbinding met lopend onderzoek, en vooral in zijn mastercursussen gebruikt hij discussies met de studenten als een primair leermiddel. In zijn rol als supervisor levert Greg een belangrijke bijdrage aan het opleiden van een nieuwe generatie universitaire docenten, die veel beter voorbereid de arbeidsmarkt zullen betreden dan iemand die uit een onderzoekgerichte postdoc komt.

Tot slot heeft Greg in zijn rol als voorzitter van de examencommissie van Nanobiology (zowel BSc als MSc) een sleutelrol gespeeld in het waarborgen van de kwaliteit van ons programma. Als zodanig heeft hij deelgenomen aan het heraccreditatieproces in 2022.