Nieuwe master Quantum Information Science & Technology geaccrediteerd

Nieuws - 02 maart 2023 - Communication TNW

Op 16 februari heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de master Quantum Information Science & Technology (QIST) geaccrediteerd. Met deze accreditatie kan de nieuwe opleiding vanaf september 2023 officieel van start gaan. De master is een samenwerking tussen de TU Delft (TNW, EWI en QuTech) en de Universiteit Leiden

Toekomstige studenten van de Quantum Information Science & Technology (QIST) master zullen in de voorhoede komen te staan van fundamentele kennis over quantumtechnologie en de ontwikkeling van praktische toepassingen in het veld. Zo kunnen zij systemen voor quantum-informatieverwerking leren begrijpen, ontwerpen, bouwen en onderzoeken. Voorbeelden van zulke systemen zijn quantumcomputers, quantum-communicatienetwerken en quantum-sensoren. 

Positieve reactie
Opleidingsdirecteur Miriam Blaauboer vertelt over het spannendste moment in het accreditatieproces: “Dat was de middag in november dat het NVAO-panel op visitatie kwam. De leden van het visitatiepanel laten aan het einde van die dag al duidelijk in hun terugkoppeling doorschemeren of de opleiding al dan niet ¬geaccrediteerd wordt. Dat is het moment waarop je als opleiding informeel al weet hoe het ervoor staat. Toen we de integraal positieve reactie van het panel hoorden, was ik vooral blij en dankbaar voor het hele team uit Delft en Leiden dat bijna twee jaar lang aan QIST heeft gewerkt. We hebben op die dag met veel docenten, studenten, decanen en andere betrokkenen het glas geheven en alvast op de opleiding getoast!”

In gesprek gaan
Nu de accreditatie van QIST rond is, zijn Blaauboer en haar collega’s achter de schermen bezig om de logistiek voor de opleiding in te richten, zoals de roostering. Daarnaast geeft het QIST-team voorlichting aan studenten. Zo stonden ze eind februari op de mastermarkt in de Aula en doen ze in maart mee met de voorlichtingsactiviteiten in Leiden. Blaauboer: “Ik kijk er het meest naar uit om de eerste lichting studenten te ontmoeten en na elk blok met hen en onze docenten in gesprek te gaan. De feedback die we op die manier krijgen willen we actief gebruiken om de opleiding steeds te verbeteren. Dat geeft ons ook gelegenheid om de kinderziektes, die er bij zo’n nieuwe opleiding zeker zullen zijn, eruit te halen.”

Meer informatie over de masteropleiding

Lees ook: Interview met Miriam Blaauboer over QIST in Delta
 

Miriam Blaauboer

Opleidingsdirecteur en Associate Professor bij de afdeling Quantum Nanoscience

Eva de Haan

Opleidingscoördinator

Nynke Penninga

Studieadviseur