TU Delft monitort biodiversiteit voor groene TU Delft Campus

Nieuws - 22 mei 2023 - Webredactie Communication

Maandag, 22 mei 2023, tijdens de Dag van de Biodiversiteit, start TU Delft een samenwerking met Waarneming.nl om de TU Delft Campus te vergroenen en te versterken. Groenbeheerder René Hoonhout en beleidsmedewerker EcoCampus Tim Tabak gaven rondleidingen aan studenten en medewerkers om samen planten, dieren en organismen op de campus te ontdekken en vast te leggen. De monitoring van de biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie om in 2030 CO2-neutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn met aandacht voor verbetering van de biodiversiteit en leefkwaliteit. René Hoonhout: “We gaan steeds meer toe naar een natuurinclusief groenbeheer. Door regelmatig waarnemingen te doen kunnen we meten of dit bijdraagt aan een betere biodiversiteit.”

René Hoonhout ziet een groot belang in deze monitoring: “Met het verzamelen van data over de biodiversiteit, kunnen we bekijken of onze aanpak het gewenste effect heeft. Daarbij dragen we niet alleen bij aan de eigen monitoring, maar ook aan de landelijke data van biodiversiteit vanuit Naturalis en aan de Nature Plus organisatie van Oxford University en UNEP, waar TU Delft onderdeel van is.”

Dag van de Biodiversiteit

Tijdens de Dag van de Biodiversiteit worden zowel studenten als medewerkers enthousiast gemaakt om voortaan zoveel mogelijk soorten dieren, planten en organismen te identificeren met behulp van de app ‘ObsIdentify’. De app is onderdeel van natuurplatform Waarneming.nl, waarmee de TU Delft een samenwerking aangaat. Tim Tabak legt uit: “Na de app ‘ObsIdentify’ op je telefoon te hebben gedownload, kan je een account aanmaken. Met dit account kan je eenvoudig planten, dieren en organismen overal identificeren. Je opent de camera in de app, maakt een foto van bijvoorbeeld een plant, en drukt op ‘identify’. Je krijgt direct meer informatie over de soort en kan deze uploaden in de app, waardoor de dataverzameling groeit.” Hij vervolgt: De foto’s die je uploadt met de app worden in jouw account opgeslagen en kunnen worden bekeken door gevalideerde natuurexperts. Ook op de website van Waarneming.nl kun je uploads van jouzelf en alle andere waarnemers bekijken. Natuurexperts controleren jouw waarnemingen en kunnen een verbetering voorstellen of een vraag stellen.”

Groene en natuurlijke campus

Naast het verzamelen van data via Waarneming.nl zijn er vele activiteiten waarop gewerkt wordt aan het verbeteren van de biodiversiteit op de campus. Voor de zomer van 2023 wordt een nulmeting van biodiversiteit afgerond, die als input dient voor de ontwikkeling van verschillende habitats. René Hoonhout: “Het heeft de voorkeur om de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, maar dit kan niet overal. Het Mekelpark, in het hart van de campus, moet naast natuurlijk groen ook ruimte bieden voor studenten en medewerkers om lekker in het gras te liggen en te ontspannen.”

Om meerdere habitats te creëren, gaat de TU Delft aan de slag met nieuw maaibeheer. "Daarnaast proberen we door middel van het aanplanten van meerstammige bomen en struiken nest, schuil en voedselgelegenheid te creëren voor vogels en kleine zoogdieren. Aan de voorzijde van de faculteit Bouwkunde willen we bomen gaan planten vanuit het klimaatarboretum. Deze komen te staan in een bomenwadi: een combinatie van wateropvang, hittestressvermindering en biodiversiteit."

Studenten en docenten

Studenten en docenten spelen een belangrijke rol in het toewerken naar een groenere en natuurlijke campus. Zo ontwerpen studenten Landschapsarchitectuur, Architectuur en Stedenbouw verschillende vergroeningsprojecten, die actief bijdragen aan duurzame innovatie voor biodiversiteit. Denk aan meer variatie van biodiversiteit bij plekken als fietspaden en lunchspots. Pierre Oskam, docent Bouwkunde, heeft 3D-geprinte keramieken nestkasten ontworpen, specifiek voor huismussen. Tim Tabak: “De huismussenpopulatie gaat hard achteruit in Nederland. Met dit soort innovaties hopen we meer verblijfplekken voor huismussen te creëren.”

Met al deze initiatieven en acties werkt de TU Delft aan een klimaatbestendige campus met zoveel mogelijk ruimte voor biodiversiteit.

Klimaatactie

De komende jaren investeert TU Delft miljoenen in biodiversiteitsprojecten die tegelijkertijd ook bijdragen aan klimaatadaptatie, CO2- en stikstofbinding en leefkwaliteitverbetering. Hiermee geeft de klimaatuniversiteit concreet invulling aan het eerder gepubliceerde Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan. Naast het verduurzamen van de TU Delft Campus beschikt de TU Delft over het Climate Action Programme dat voorziet in klimaatonderzoek en- onderwijs om klimaatverandering te helpen voorkomen en de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Verder is The Climate Action Hub van TU Delft | The Hague ingericht als de fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.