Climate Action

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen we onze leefomgeving, dat staat als een paal boven water. Klimaatverandering hebben we dus zelf in de hand. We moeten het zoveel mogelijk beperken (mitigatie) en ons leren aanpassen waar dit niet kan (adaptatie).

Als TU Delft gaan we ons daar volop voor inzetten. We gaan werken aan de kennis die we nodig hebben om het klimaat op regionaal en wereldwijd niveau beter te begrijpen. We gaan ook werken aan innovaties die ons kunnen helpen bij de overgang naar niet-fossiele brandstoffen of bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het probleem is complex en urgent, maar we hebben geen andere keuze dan optimistisch te zijn en al onze capaciteiten te gebruiken om de uitdaging aan te gaan, via onze onderwijsprogramma's en ons onderzoek.

Voor meer informatie, zie:

Onze belangrijkste onderzoeksthema's zijn:

Onze visie op Climate Action komt voort uit tientallen jaren onderzoek van over de hele universiteit. In het Climate Action-programma bouwen we verder aan die onderzoeksgebieden waar we al sterk in zijn en bekijken we waar we nog sterker in moeten worden om onze (inter)nationale reputatie als klimaatuniversiteit hoog te houden.

Climate Action Nieuws

11 januari 2022

The Earthshot Prize

The Earthshot Prize

The search for the winners of The Earthshot Prize 2022 has begun and TU Delft is proud to be an official Nominator. Launched in 2020 and with the first incredible winners announced in October 2021, The Earthshot Prize is one of the most prestigious global environment prize in history, aiming to find new solutions to the world’s biggest environmental problems.

01 november 2021

Smeltwater uit de Oostenrijkse Alpen

Smeltwater uit de Oostenrijkse Alpen

Wat gebeurt er als je op grote schaal ingrijpt in een natuurlijk systeem? Die vraag staat centraal bij de Zandmotor, een kunstmatige zandbank in de Noordzee die dit jaar z’n tiende verjaardag viert. Voor hoogleraar Coastal Engineering Stefan Aarninkhof is het project een stepping stone naar een grootschalig klimaatlab langs de Noordzeekust.

28 oktober 2021

TU Delft doet mee aan Nationale Klimaatweek

TU Delft doet mee aan Nationale Klimaatweek

Van 28 oktober tot 5 november is het Nationale Klimaatweek met als slogan ‘iedereen doet wat’. De TU Delft doet, als klimaatuniversiteit, volop mee, want aandacht voor het klimaat is urgenter dan ooit.

21 september 2021

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

Op vrijdag 24 september opent TU Delft haar Climate Action Hub in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. De Climate Action Hub wordt een fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.

20 september 2021

Klimaattechnologie die je nooit nodig wilt hebben

Klimaattechnologie die je nooit nodig wilt hebben

Kunnen we wolken aanpassen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Wolkenexpert Herman Russchenberg onderzoekt dit idee om in te grijpen in ons klimaat en hoopt dat het altijd theorie blijft.

Climate Action Nieuws

11 januari 2022

The Earthshot Prize

The Earthshot Prize

The search for the winners of The Earthshot Prize 2022 has begun and TU Delft is proud to be an official Nominator. Launched in 2020 and with the first incredible winners announced in October 2021, The Earthshot Prize is one of the most prestigious global environment prize in history, aiming to find new solutions to the world’s biggest environmental problems.

01 november 2021

Smeltwater uit de Oostenrijkse Alpen

Smeltwater uit de Oostenrijkse Alpen

Wat gebeurt er als je op grote schaal ingrijpt in een natuurlijk systeem? Die vraag staat centraal bij de Zandmotor, een kunstmatige zandbank in de Noordzee die dit jaar z’n tiende verjaardag viert. Voor hoogleraar Coastal Engineering Stefan Aarninkhof is het project een stepping stone naar een grootschalig klimaatlab langs de Noordzeekust.

28 oktober 2021

TU Delft doet mee aan Nationale Klimaatweek

TU Delft doet mee aan Nationale Klimaatweek

Van 28 oktober tot 5 november is het Nationale Klimaatweek met als slogan ‘iedereen doet wat’. De TU Delft doet, als klimaatuniversiteit, volop mee, want aandacht voor het klimaat is urgenter dan ooit.

21 september 2021

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

Op vrijdag 24 september opent TU Delft haar Climate Action Hub in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. De Climate Action Hub wordt een fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.

20 september 2021

Klimaattechnologie die je nooit nodig wilt hebben

Klimaattechnologie die je nooit nodig wilt hebben

Kunnen we wolken aanpassen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Wolkenexpert Herman Russchenberg onderzoekt dit idee om in te grijpen in ons klimaat en hoopt dat het altijd theorie blijft.