Thema II: Tegengaan van klimaatverandering (mitigatie)

In Nederland bedraagt de huidige uitstoot van CO2 ongeveer 164 megaton per jaar, verdeeld over de sectoren energie (30%), industrie (22%), wegvervoer (18%), bebouwde omgeving (15%), en landbouw (5%). De resterende 10% is van diverse oorsprong. De energiesector produceert natuurlijk wel elektriciteit voor gebruik in andere sectoren, zoals de gebouwde omgeving. Tellen we hier de overige broeikasgassen bij op, dan bedraagt de totale emissie 193 megaton.

Elke sector moet maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Op de korte termijn kunnen dat efficiƫntiemaatregelen zijn, op lagere termijn de overgang naar een energiesysteem die niet op fossiele brandstoffen is gebaseerd.

Een systeem waarin nieuwe technologieƫn voor de productie, omzetting, distributie en opslag van energie zijn gekoppeld via nieuwe infrastructuren en markten. Dat vraagt dus ook om nieuw beleid en nieuwe regelgeving. Daarbij moeten we ook voorsorteren op een overgang naar een circulaire economie met gesloten kringlopen van water, energie en voedingsstoffen.

Bij TU Delft werken ontwikkelen we innovatieve energietechnologie voor de korte en de lange termijn ā€“ een mix van verbeterde bestaande en radicaal nieuwe technologie.

Meer onderzoek naar tegengaan van klimaatverandering