Thema III: Aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie)

Hogere temperaturen, droogte, stijging van de zeespiegel, extreme neerslag en stormen: we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve. We moeten ons leren aanpassen, anders krijgen mens en natuur hier steeds meer last van. Als gevolg van hevige regenval lopen veel plekken op de wereld nu al een groot risico op overstromingen: aan de kust, bij rivieren en in verstedelijkte gebieden. Dit risico wordt groter, maar is niet eerlijk verdeeld, mede als gevolg van verschillen in economische ontwikkeling en bevolkingsgroei.

Het hitte-eilandeffect in stedelijk gebied wordt verergerd door klimaatverandering. Nu Europese steden in de zomer te kampen hebben met temperaturen van ruim boven de 40 graden, is er steeds meer behoefte aan strategie├źn om de stad aanzienlijk te kunnen afkoelen die tegelijkertijd de duurzame energietransitie kunnen ondersteunen. Nu wordt verwacht dat de zeespiegel meer dan 1 meter zal stijgen, zijn er waarschijnlijk strengere maatregelen nodig op het gebied van ruimtelijke ordening in overstromingsgevoelige gebieden alsook betere strategie├źn voor het bergen van water. In twee flagship projecten gaan we deze uitdagingen aan.

Om de risico's van klimaatverandering te managen moeten we in samenhang kijken kustbescherming, rivierafvoer, waterbeheer, zoutintrusie, en verstedelijking. Dat moet leiden tot drastische ingrepen in de ruimtelijk ordening, tot nieuwe veerkrachtige infrastructuren en op de natuur gebaseerde aanpassingstechnieken. Het vraagt ook om maatregelen voor implementatie, bewustmaking en empowerment.

Meer onderzoek naar aanpassing aan klimaatverandering