Thema IV: Klimaat governance

Het klimaatprobleem kan niet in Ć©Ć©n land of Ć©Ć©n deel van de wereld worden opgelost. We moeten oplossingen ontwikkelen die wereldwijd inzetbaar zijn, maar dan wel toegespitst op specifieke maatschappelijke, economische en milieuomstandigheden. Dat brengt vragen met zich mee als: wat is de beste technische oplossing voor een specifieke context? Wie zal er baat bij hebben en wie niet, en hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de energietransitie eerlijk en inclusief verloopt? Dit vergt een toekomstgerichte aanpak voor beleid en planning die rekening houdt met structurele onzekerheden. Daarmee kunnen overheden en burgers verantwoorde afwegingen maken tussen technische, ecologische, economische, ethische en sociale gevolgen.

Meer onderzoek naar bestuur en beleid rondom klimaatverandering

Geen resultaten gevonden.