Maatschappelijke Impact

Maatschappelijke impact staat centraal in het klimaatactieprogramma. We streven ernaar nauw samen te werken met het grote publiek, nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen. Daarnaast willen we een actieve bijdrage leveren aan het publieke debat over klimaatverandering en meer kansen te creëren voor beleidsmakers en academici om van elkaar te leren.

We zien een sleutelrol weggelegd voor universiteiten bij het adviseren van overheden over klimaatverandering en de mogelijkheden op het gebied van mitigatie en adaptatie. Vanuit onze Campus Den Haag-locatie zullen we nauw samenwerken met regionale, nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven. De focus hierin zal onder andere liggen op:

  • Het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie over klimaatverandering voor regionale en nationale overheden
  • Het bevorderen van kennisuitwisseling over de klimaatactie thema’s met het grote publiek en het bedrijfsleven