Thema I: Klimaatwetenschap

Klimaatmodellen laten goed het verband zien tussen de opwarming van de aarde en de toegenomen uitstoot van broeikasgassen. Toch laten niet alle modellen precies hetzelfde zien. Dat komt door onzekerheden, bijvoorbeeld over de rol die wolken in de opwarming spelen. Zulke onzekerheden moeten we wegnemen om de besluitvorming over klimaatactie optimaal te ondersteunen. Ook is het belangrijk dat de samenleving toegang heeft tot actuele inzichten in klimaatverandering.

Overal op de campus werken onderzoekers aan het onderwerp klimaat: ze maken klimaatsensoren en modellen die ons klimaat beschrijven en ze werken aan manieren om met klimaatverandering om te gaan.

Meer onderzoek op het gebied van klimaatwetenschap