Hoe kunnen datamodellen ons helpen om betere keuzes in exit-strategieën te maken?

De beslissingen die aan de basis liggen van onze transitie naar ‘het nieuwe normaal’ worden genomen onder grote onzekerheid, op basis van beperkt bewijsmateriaal, en terwijl er voortdurend nieuwe inzichten beschikbaar komen. Deze beslissingen kunnen wel leiden tot ingrijpende interventies in onze systemen, en we zullen te maken krijgen met onderlinge afhankelijkheden die onmogelijk te voorzien waren. Het stellen van de juiste vragen, de keuze van de juiste data, en het combineren van die data in complexe modellen en simulaties maken het mogelijk om goed geïnformeerde keuzes te maken op weg naar het nieuwe normaal.