Hoe zetten we technologie op een verantwoorde en ethische manier in?

Het streven naar de ontwikkeling van informatietechnologie die kan helpen bij de bestrijding van de Covid-19 pandemie heeft in korte tijd tot vele innovaties geleid. Kunnen deze innovaties de basis vormen voor verantwoorde beleidsinterventies? Hoe weten we dat? We kunnen hier profiteren van de lessen die in het afgelopen decennium zijn geleerd op het gebied van Verantwoorde Innovatie en Ethiek door Ontwerp.