TU Delft Health Initiative

Een vergrijzende samenleving zal meer aanspraak maken op de gezondheidszorg, terwijl er tegelijkertijd minder personeel beschikbaar zal zijn. Het TU Delft Health Initiative werkt aan oplossingen die niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg verder verbetert, maar deze ook toegankelijk houdt voor toekomstige generaties.