De Inclusieve eHealth Handreiking

Welkom op de inclusieve eHealth handreiking website. Met deze website bieden wij professionals een waardevolle bron van informatie en praktische ondersteuning  bij het ontwikkelen of aanpassen van eHealth-interventies, gericht op mensen met een lagere SEP, die we hier aanduiden als ‘doelgroep’. Wij willen professionals helpen bij het ontwikkelen, evalueren en implementeren van eHealth-interventies voor deze specifieke doelgroep. Zo verminderen we sociale ongelijkheid in de gezondheid en gezondheidszorg.


Waarom deze handreiking?

Mensen met een lager inkomen en/of opleidingsniveau, vaak behorend tot een lagere sociaaleconomische positie (SEP), hebben gemiddeld een 7 jaar kortere levensverwachting dan diegenen met een hogere opleiding en/of inkomen. Dit wijst  op een forse gezondheidskloof. Hoewel eHealth-interventies de kloof kunnen verkleinen, bijvoorbeeld door hun laagdrempeligheid en flexibiliteit, zijn ze in de praktijk niet voor iedereen even toegankelijk. In dat geval wordt de gezondheidskloof juist nog groter. Uit onderzoek blijkt bovendien dat eHealth-interventies vaak niet het beoogde effect hebben bij mensen met een lager inkomen en/of opleidingsniveau. Dit komt doordat er te weinig bekend is over hun specifieke wensen en behoeften.

 

Belemmerend en bevorderend

Deze website biedt een overzicht van belemmerende factoren (wat niet werkt) en bevorderende factoren (wat wel werkt) in elke fase: het bereiken van de doelgroep, de ontwikkeling van de eHealth-interventie, evaluatie en implementatie van de eHealth-interventie. Hieraan hebben we praktische tips, hulpmiddelen en gebruikersperspectieven toegevoegd. Deze handreiking is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring en bevat verwijzingen naar bestaande websites, tools en wetenschappelijke artikelen. Zo bieden we professionals een handig en betrouwbaar overzicht van alle kennis en hulpmiddelen die op dit gebied zijn ontwikkeld.

Note: Deze website is een levend document. Alle feedback en aanvulling zijn welkom om de handreiking verder te optimaliseren voor onze collega’s.