I&E Onderwijs

Honours-masterprogramma Infrastructures & Environment

Het honours-masterprogramma Infrastructure & Environment (HPM I&E) is een interfacultair programma dat aangeboden wordt door het TU Delft Deltas, Infrastructures and Mobility Initiative (DIMI) en het TU Delft Transport Instituut. Het programma is bedoeld voor gemotiveerde en getalenteerde master studenten om zich meer te verdiepen in hun eigen vakgebied en tegelijkertijd hun horizon te verbreden.

Studenten werken in groepen aan (onderzoeks-)opdrachten die afkomstig zijn van publieke organisaties (overheid) of het bedrijfsleven. Het gaat veelal om dataverzameling en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, integraal ontwerpen of het ontwikkelen van modellen met een focus op de haalbaarheid hiervan. Het programma bestaat uit vier vakken van 20 EC bovenop de reguliere masteropleiding. De vakken zijn verdeeld over twee studiejaren.

Minor Integrated Infrastructure Design

De minor Integrated Infrastructure Design biedt studenten een uitgebreid pakket aan cursussen over integraal ontwerpen op het gebied van vervoer, water en infrastructuur: wegen, spoorwegen, bruggen tunnels en dijken. De focus ligt niet alleen op de technische uitdagingen, zoals functie, bouw en materialen, maar ook op de architectonische vorm en de ruimtelijke integratie van vervoer en waterinfrastructuur in stedelijke en landelijke gebieden.