I&E Onderwijs

DIMI draagt met partners uit de sector in belangrijke mate bij aan het I&E-onderwijsaanbod bij de TU Delft. In de afgelopen jaren heeft DIMI onder meer het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de:

I&E annotaties

De I&E annotatie (Infrastructure en Environment) wordt aangeboden aan masterstudenten op drie verschillende faculteiten binnen de TU Delft: Bouwkunde (BK), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Techniek, Bestuur en Management (TBM).

De inhoud van deze annotatie verschilt per faculteit, door de keuze aan speciale vakken en selectie aan vakken waar studenten uit kunnen kiezen.

  • IE Design annotation - Infrastructure & Environment Design (Arch)
  • IEG annotation - Infrastructure and Environmental Governance (TPM)
  • I&E annotation - Transport, Infrastructure and Logistics (TPM, CEG, Mechanical Engineering)
  • IDM annotation - Integral Design Management (CEG)

Honours-masterprogramma Infrastructures & Environment

Het honours-masterprogramma Infrastructure & Environment (HPM I&E) is een interfacultair programma dat aangeboden wordt door het TU Delft Deltas, Infrastructures and Mobility Initiative (DIMI) en het TU Delft Transport Instituut. Het programma is bedoeld voor gemotiveerde en getalenteerde master studenten om zich meer te verdiepen in hun eigen vakgebied en tegelijkertijd hun horizon te verbreden.

Studenten werken in groepen aan (onderzoeks-)opdrachten die afkomstig zijn van publieke organisaties (overheid) of het bedrijfsleven. Het gaat veelal om dataverzameling en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, integraal ontwerpen of het ontwikkelen van modellen met een focus op de haalbaarheid hiervan. Het programma bestaat uit vier vakken van 20 EC bovenop de reguliere masteropleiding. De vakken zijn verdeeld over twee studiejaren.

Minor Integrated Infrastructure Design

De minor Integrated Infrastructure Design biedt studenten een uitgebreid pakket aan cursussen over integraal ontwerpen op het gebied van vervoer, water en infrastructuur: wegen, spoorwegen, bruggen tunnels en dijken. De focus ligt niet alleen op de technische uitdagingen, zoals functie, bouw en materialen, maar ook op de architectonische vorm en de ruimtelijke integratie van vervoer en waterinfrastructuur in stedelijke en landelijke gebieden.

/* */