Onderzoek

Klimaatverandering, stijgende zeespiegel, economische ontwikkeling en toenemende verstedelijking brengen allerlei uitdagingen met zich mee die van grote invloed kunnen zijn op onze infrastructurele voorzieningen.

  • Hoe groot is het risico van ontwrichting van onze infrastructurele voorzieningen? 
  • Hoe veerkrachtig zijn deze voorzieningen en de bijbehorende systemen, diensten en activiteiten? 
  • Hoe snel kunnen overheidsinstanties en bedrijven de normale activiteiten weer hervatten? 
  • Hoe kunnen verstedelijkte deltagebieden het best worden ingericht?

Dit zijn slechts een paar kernvragen waarop we een antwoord moeten zien te vinden. Een integrale aanpak waarbij verschillende disciplines samenwerken, biedt de beste garantie voor het vinden van oplossingen. Dit is precies de manier waarop wij bij Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) te werk gaan. 


Over ons onderzoek

Een integrale aanpak

Deltaā€™s, steden, havens en luchthavens zijn geografische systemen op uiteenlopende schaal binnen de context van ruimte en milieu. Ze zijn gebaseerd op netwerken van civiele en vitale infrastructurele voorzieningen en de bijbehorende kritieke subsystemen van diensten en activiteiten op het gebied van hoogwaterbeheer, transport en logistiek. Vanwege de grote onderlinge samenhang en de complexiteit van deze systemen is een gefragmenteerde benadering van problemen niet voldoende, maar is een integrale aanpak nodig. Alleen zo kunnen de problemen op systeemniveau optimaal worden opgelost.

Een integrale aanpak: garantie voor oplossingen

Technologische verbeteringen van verbrandingsmotoren kunnen bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen van autoā€™s verminderen. Als de capaciteit van een weg of de doorstroming echter niet toereikend is, is de resulterende opstopping nog steeds schadelijk voor het milieu. Er zijn meer disciplines nodig om dit soort problemen op te lossen. Bovendien moeten vertegenwoordigers van de diverse vakgebieden of andere spelers het systeem begrijpen en dezelfde taal spreken. Alleen door deze integrale aanpak kan het hele systeem worden verbeterd.

De wetenschap achter een integrale benadering

Academisch onderzoek kan bijdragen aan een geĆÆntegreerde aanpak door het bestuderen van de onderlinge samenhang van de systeemonderdelen en de interacties daartussen, door het ontwikkelen van een wetenschappelijke, integrale ontwerpmethode en door het ontwikkelen van ondersteunende bestuur- en beheermodellen. Uiteraard is onderzoek naar technologieĆ«n als automatisering, algoritmen en modellen noodzakelijk voor specifieke onderwerpen binnen de systeemonderdelen. Daarbij gaat het onder meer om communicatie- en navigatiesystemen, nieuwe materialen en bouwmethoden en nieuwe benaderingen en technieken op het gebied van onderhoud. Onderzoek verrijkt ook de onderwijsprogrammaā€™s met nieuwe inzichten en brengt studenten in contact met specifieke onderzoeksterreinen.

Maatschappelijk draagvlak is van cruciaal belang

De effectiviteit van een integrale aanpak is ook afhankelijk van een gedeelde en coherente visie van publieke en private partijen die betrokken zijn bij de definitie en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van vitale infrastructuren voor de waterveiligheid en mobiliteit van deltaā€™s, steden, havens en luchthavens.

Verschillen in politieke opvattingen, publieke en private belangen en sectorale fragmentatie moeten dan ook worden overbrugd. Vanwege de grote investeringen en de impact op de leefomgeving van burgers is maatschappelijk draagvlak van cruciaal belang. Grote infrastructurele projecten en beleid voor het verbeteren van de veiligheid of mobiliteit van water zijn beter uit te leggen wanneer er sprake is van duurzame ontwikkeling en blijvende bruikbaarheid.

DIMI on tour!

Bekijk ook onze DIMI on tour video's