MSc Science Education and Communication

De TU Delft biedt een unieke masteropleiding die studenten en zij-instromers met een bètatechnische wetenschappelijke achtergrond opleidt tot educatief professional. Zij kunnen een eerstegraads lesbevoegdheid krijgen voor het voortgezet onderwijs en daarnaast aan de slag als onderwijsonderzoeker, vakdidacticus, of als educatief medewerker in een science center. Ook leer je hoe je als ‘co-teacher’ vanuit een baan in de industrie kunt samenwerken met scholen.

-

Diploma: Master of Science in Science Education and Communication 

Accreditatie: Geaccrediteerd door de NVAO

ECTS: 120 ECTS, 24 maanden

Type: regulier studieprogramma

Vorm: voltijd

Start: Alleen track Science Education in september en februari

Voertaal:
Nederlands (Engels in het vakwetenschappelijk deel)

De SEC-masteropleiding staat open voor studenten met een Bachelor of Science in de natuurwetenschappen en in de ingenieurswetenschappen, en voor studenten die al een masterdiploma hebben en leraar willen worden. De opleiding kent een eenjarig beroepsgericht deel dat leidt tot een eerstegraads lesbevoegdheid voor Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica of Onderzoek & Ontwerpen, en een vakwetenschappelijk deel waarin je kennis over vakdidactiek, pedagogiek, educational technology en onderwijsinnovatie verdiept wordt. Eerstegraads docenten beschikken over een gedegen vakkennis en didactische competenties en geven les in de bovenbouw van havo en vwo.

Master coördinator