MSc Science Education and Communication

De TU Delft biedt een unieke masteropleiding die wetenschappers voorbereidt op communicatie en op onderwijs. Als communicatieprofessional vormen zij de verbindende schakel tussen wetenschap, techniek en samenleving; als docent maken ze jonge mensen wegwijs in de wereld van wetenschap en techniek.

-

Diploma: Master of Science in Science Education and Communication 

Accreditatie: Geaccrediteerd door de NVAO

ECTS: 120 ECTS, 24 maanden

Type: regulier studieprogramma

Vorm: voltijd

Start: september (Track Science Education: ook in februari)

Voertaal:
Science Communication Track: Engels;
Science Education Track: Nederlands (Engels in het vakwetenschappelijk deel)

Wat je leert

De SEC-masteropleiding is gemaakt voor studenten met een Bachelor of Science. Studenten gaan dieper in op de wetenschappelijke en technische onderwerpen van hun bachelor en maken kennis met onderwerpen op het gebied van onderwijs en wetenschapscommunicatie. Ze verwerven kennis en vaardigheden waarmee ze onderwerpen op hun vakgebied kunnen overbrengen aan andere wetenschappers, maar ook aan leken. Afgestudeerden van deze masteropleiding bezitten de vaardigheden voor het ontwerpen van effectieve communicatie en onderwijs op het gebied van wetenschap en techniek.

Mastervarianten

Science Education and Communication biedt twee tracks:

Science Education Track (Lerarenopleiding)

Met de track Science Education  kun je eerstegraads docent worden in de vakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde of Wiskunde. Eerstegraads docenten beschikken over een gedegen vakkennis en didactische competenties en geven les in de bovenbouw van HAVO en VWO.

Science Communication track (Wetenschapsvoorlichting)

De track Science Communication bereidt je voor op een rol als verbindende schakel tussen wetenschap en techniek en de samenleving. Je kunt je in de track Science Communication inschrijven voor één MSc-titel of voor een double degree programma. In het double degree programma combineer je Science Communication met een technische masteropleiding.

 

/* */