Verlenging samenwerking Stichting Gas Turbines Onderwijs (SGO) TU Delft en InHolland

Nieuws - 10 december 2018 - Webredactie 3mE
v.l.n.r. René Kalmann, Voorzitter Stichting Gasturbineonderwijs en decaan Theun Baller


Gasturbines zijn vooral bekend als de straalmotoren die vliegtuigen voortstuwen. Daarnaast zijn ze de werkpaarden van grote energiecentrales die elektriciteit leveren aan onze fabrieken en huizen en leveren ze een belangrijke bijdrage aan een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Vanwege het belang voor de Nederlandse industrie werkt de TU Delft op het gebied van Gas Turbine onderzoek  samen met Hogeschool InHolland en  Stichting Gas Turbines Onderwijs (SGO), onderdeel van de Dutch Gas Turbine Association (DGTA). Deze maand ondertekenen Theun Baller, decaan Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE)  en Henri Werij, decaan Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) de tweejarige hernieuwde financiering -en samenwerkingsovereenkomst met SGO en Hogeschool InHolland. 

Stichting Gasturbines Onderwijs (SGO)
Sinds 2015 financiert SGO, onderdeel van de Dutch Gas Turbines Association (DGTA) de leerstoel Gas Turbines van de afdeling Process & Energy van de TU Delft. Naast de financiering van deze leerstoel  co-financiert SGO ook al decennia lang "Gas Turbine Propulsion" van de TUD faculteit Lucht & Ruimtevaart en sinds 2010 de HBO opleiding Luchtvaarttechnologie van InHolland. Lees hier meer over DGTA en SGO .

René Kalmann, Voorzitter Stichting Gasturbineonderwijs
“SGO is zeer verheugd dat middels de bijdrage van onze deelnemers de opleidingen aan TU-Delft en InHolland wederom voor twee jaar kunnen worden ondersteund. De vraag naar goed opgeleide Ingenieurs in dit vakgebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Het in stand houden en verder ontwikkelen van hoogwaardig onderwijs en onderzoek op het terrein van gasturbines is voor de Nederlandse bedrijven, die gasturbines ontwikkelen, gebruiken en onderhouden, zowel in de Luchtvaart als in de Energiesector, van essentieel belang. “

Gasturbines: onmisbaar voor de transitie naar hernieuwbare energiebronnen
Het ondertekenmoment ziet de TU Delft als een uitgelezen moment voor een rondetafelgesprek over de veranderende rol van de gasturbine met drie experts die betrokken zijn bij de samenwerking. Prof.dr.ir. Sikke Klein (Afdeling Process & Energy, 3mE), Prof.dr.ir. Piero Colonna and Dr.ir. Wilfried Visser (Afdeling Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion Department, LR) leggen uit waarom gasturbines onmisbaar zijn voor de transitie naar een hernieuwbare energiemix.

Lees hier: Gasturbines: onmisbaar voor de transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Hogeschool InHolland 
De Hogeschool Inholland wordt gefinancierd door de SGO ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van gasturbines. Met name de Minor Gas Turbines. Deze minor maakt deel uit van het 4e (laatste) jaar van de HBO-opleiding Luchtvaarttechnologie waar studenten lezingen over gasturbines krijgen, gastcolleges en bedrijfsbezoeken bijwonen en een project uitvoeren bij een bedrijf dat lid is van de SGO.  Het doel van de minor is om de industrie te voorzien van hoogopgeleide HBO'ers in gasturbinetechnologie en -toepassingen. Daarnaast biedt de minor bedrijven de mogelijkheid om het eigen personeel te trainen en hun kennis te vergroten. 

De Minor Gas Turbines doorbreekt de kloof tussen de Nederlandse industrie en de Hogeschool door het uitwisselen van kennis, het uitvoeren van gezamenlijke projecten en het opleiden van toekomstige professionals.