Missie

De medewerkers van de faculteit ME verrichten grensverleggend en baanbrekend onderzoek dat tot uitdagende toepassingen en nieuwe fundamentele inzichten leidt op de terreinen werktuigbouwkunde, maritieme techniek en materiaalwetenschappen. De basis en resultaten van dit onderzoek vinden hun weerslag in uitstekend eigentijds en modern vormgegeven onderwijs. Dit onderwijs is de inspiratiebron voor ME-studenten om zich te ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke ingenieurs en doctors die op een uitstekende wijze hun competenties en kennis weten te benutten voor het oplossen van maatschappelijke problemen en het ontwikkelen van waardevolle technologische innovaties.

De faculteit ME profileert zich als een dynamische en innovatieve faculteit die er op gericht is met haar medewerkers, studenten en alumni een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van een duurzame samenleving, en van welvaart en welzijn.

Onderwijs

De faculteit ME biedt kwalitatief zeer goede opleidingen aan, waarvoor de best mogelijke docenten, onderwijsprogramma’s en faciliteiten worden ingezet. De studenten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, waarbij de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen studievoortgang. De afgestudeerde ingenieurs beschikken over competenties en vaardigheden waarmee zij nationaal en internationaal breed inzetbaar zijn in de maatschappij.

Onderzoek

ME onderzoek verlegt de grenzen van wetenschappelijke kennis. Onderzoekers verrichten fundamenteel, toegepast en innovatief onderzoek op een hoogstaand niveau voor alle disciplines binnen de faculteit. Samenwerking floreert en breidt zich voortdurend uit met regionale, nationale en internationale partners.

Valorisatie

Valorisatie is andere partijen laten delen in de kennis; dit kan zijn het leveren van ingenieurs en gepromoveerden aan de maatschappij, het publiceren van wetenschappelijke artikelen, maar ook het omzetten van kennis (bijvoorbeeld patenten) in bedrijvigheid. De faculteit ME streeft naar de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe, nuttige en essentiële kennis waarbij enerzijds onderzoeksresultaten door het bedrijfsleven of maatschappij kunnen worden ingezet, of anderzijds kunnen leiden tot nieuwe onderwijs of opleidingstrajecten. ME wil preferred partner zijn voor het bedrijfsleven en hiermee duurzame samenwerkingsverbanden aangaan.