TU Delft OpenCourseWare is een gratis digitale publicatie van studiemateriaal van hoge kwaliteit, georganiseerd in cursussen. Voor OpenCourseWare is geen registratie vereist, het studiemateriaal geeft geen garantie voor een diploma of certificaat en geeft geen toegang tot de faculteiten van de TU Delft.

De volgende cursussen uit BSc programma's zijn beschikbaar in OpenCourseWare:

De volgende cursussen uit MSc programma’s zijn beschikbaar in OpenCourseWare:

Onderwijsvisie

De faculteit is er trots op dat zij al meer dan honderdvijftig jaar grote aantallen breed opgeleide ingenieurs aflevert die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Zij ziet het als haar taak studenten op te leiden tot zelfstandige, verantwoordelijke, innovatieve ingenieurs met een veelzijdig probleemoplossend vermogen.