Afdelingen

De faculteit ME omvat zeven afdelingen, waarvan er vijf direct gekoppeld zijn aan toepassingsgebieden (BioMechanical Engineering, Cognitive Robotics, Maritime & Transport Technology, Precision and Microsystems Engineering en Process & Energy) en die aansluiten bij de Nederlandse industriële sterkte, nu en in de toekomst. De twee andere afdelingen richten zich vooral op de ontwikkeling van disciplines (Delft Center for Systems Control en Materials Science and Engineering).,

De afdelingen zijn samengesteld op basis van bewezen academische excellentie en het feit dat elk van deze afdelingen de kritische massa heeft om op (inter)nationaal niveau te concurreren. Elke afdeling draagt bij aan de opleidingen die door de faculteit worden verzorgd, profileert zich als zelfstandig onderzoeksinstituut en is een sterke partner in nationale en internationale samenwerkingsverbanden.