Naamswijziging faculteit

De Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaal Wetenschappen (3mE) heeft per 1 januari 2024 haar naam gewijzigd in Mechanical Engineering, afgekort ME. Met deze naam grijpen we terug naar de basis die alle disciplines binnen de faculteit verbindt en versterken we onze externe profilering.

In de faculteit werd al langer gesproken over een naamswijziging omdat de oude naam de inhoudelijke lading van de faculteit niet meer dekte. De nieuwe naam is toekomstbestendig en biedt ook ruimte voor nieuwe, snelgroeiende disciplines en onderzoeksterreinen zoals biomedische technologie, robotica en energietransitie. De nieuwe naam is verbindend, passend bij een veelzijdige faculteit waarin samenwerken met een open houding wordt gestimuleerd.

Na gesprekken met medewerkers vanuit onderwijs en onderzoek, de studieverenigingen, het beroepenveld en de medezeggenschap heeft het College van Bestuur in februari 2023 positief besloten over het voorstel tot deze naamswijziging.

Mechanical Engineering biedt een basis voor alle disciplines binnen de faculteit en benoemt de kern van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De nieuwe faculteitsnaam draagt daarmee bij aan meer cohesie binnen de faculteit.

De naam versterkt onze externe profilering. Mechanical Engineering zorgt voor meer internationale herkenbaarheid en zichtbaarheid en vergroot naar verwachting de aantrekkelijkheid van de faculteit voor getalenteerde onderzoekers en medewerkers.

De nieuwe naam verbetert de (online) communicatie en vindbaarheid van de faculteit. Dat komt omdat de oude naam niet onze drie bacheloropleidingen weerspiegelde en ook niet onze afdelingen. De volledige naam was onlogisch en lang en de afkorting 3mE werd onvoldoende herkend.

Goed om te weten:

Vragen?

Heb je een vraag? Neem dan contact op met het projectteam via namechange-ME@tudelft.nl.