Decaan

Prof. Dr. Ir. Fred van Keulen

Prof.dr. ir. A. (Fred) van Keulen is sinds 1 juli 2022 decaan van de faculteit ME.

Van Keulen is het onderwijs even toegewijd als het onderzoek. In 2016 ontving hij de Leermeesterprijs, de hoogste onderscheiding binnen TU Delft voor hoogleraren die uitblinken in onderwijs Ên onderzoek en de wisselwerking daartussen.

Fred van Keulen studeerde in 1987 cum laude af in de werktuigbouwkunde aan de faculteit ME, waar hij in 1996 cum laude promoveerde op zijn onderzoek naar geometrisch niet-lineaire schaalelementen. Na zijn promotie bleef hij verbonden aan de TU Delft als universitair docent en in 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Structural Optimization and Mechanics. Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van de toen nieuwe afdeling Precision and Microsytems Engineering  (PME) en wetenschappelijk directeur van het Delft Center for Mechatronics and Microsystems.

Het onderzoek van Van Keulen richt zich primair op het ontwikkelen van numerieke ontwerpmethoden, met name topologie-optimalisatie van structuren in multidisciplinaire settings. In dit onderzoek is er veel aandacht voor productie-effecten op het resulterende product. Topologie-optimalisatie is bij uitstek geschikt voor additive manufacturing – het 3d-printen van zeer complexe structuren.