Paulien Herder maakt overstap van TBM naar 3mE

Nieuws - 11 oktober 2018 - Webredactie 3mE

Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems, verhuist per 1 januari van de faculteit TBM naar de faculteit 3mE. Sinds 1 januari 2018 vervulde Herder al in deeltijd vanuit 3mE, naast haar hoogleraarschap binnen TBM, de functie van programmaleider voor e-Refinery. Dit programma ontwikkelt technologie en systemen voor de duurzame productie van grondstoffen en brandstoffen uit duurzame energie, en verbindt de faculteiten TNW, EWI, 3mE en TBM. Per 1 januari 2019 zet Herder haar twee deel-aanstellingen om in een voltijd-aanstelling bij 3mE met als voornaamste taken het verder uitbouwen van e-Refinery, en het verder versterken van het energie-onderzoek en ‑onderwijs aan de TUDelft, in 4TU en (inter)nationaal verband.

“3mE is een prachtige faculteit met mooie kansen en uitdagingen en ik zie er echt naar uit om daar mijn werk voor de TU voort te zetten. Daarbij gaat het om het e-Refinery programma, en om de energietransitie in den brede, waarbij de TU een belangrijke rol speelt. De positie van de TU wil ik graag versterken, zowel nationaal als internationaal - een noodzakelijke en bijzondere taak, en ik ben blij hier een rol in te mogen spelen.

Ik moet er eerlijk aan toevoegen: het was voor mij best een lastig besluit om de faculteit TBM nu helemaal te verlaten. Ik heb er lange tijd met ongelofelijk veel plezier en voldoening gewerkt, in verschillende rollen, en ben trots op wat we hebben bereikt. Ik heb er als Delfts chemisch technoloog heel veel geleerd. Natuurlijk neem ik in mijn 3mE-aanstelling mijn TBM-gedachtengoed mee, en hoop ik juist met die combinatie de positie van de TU in de energie-transitie verder te versterken.” 

 

Wie is Paulien Herder
Prof.dr.ir. Paulien Herder is sinds 2009 hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry aan de faculteit TBM. Ze startte, na haar MSc in scheikundige technologie, in 1994 als promovenda bij TBM waarna zij via diverse rollen, zoals directeur onderwijs, directeur onderzoek en sectieleider, in 2009 benoemd werd tot hoogleraar. Sinds 2014 is ze afdelingsvoorzitter van de afdeling Engineering Systems & Services. Herder is een expert op het gebied van het ontwerpen en managen van energiesystemen en systeemintegratie, waarbij ze de focus legt op het socio-technische ontwerp en de betrouwbaarheid van energiesystemen onder onzekere technologische -en marktsituaties. Herder combineert als geen ander haar technische kennis van energiesystemen met de sociale wetenschappen en vervult een belangrijke rol in de Nederlandse politieke besluitvorming rondom dit thema. Herder is voorzitter van het Delft Energy Initiative, scientific director van 4TU.Energy en lid van het Topteam Energie.

Lees meer over e-Refinery
Lees hier het interview met Paulien Herder in Chemie Magazine ‘Tempo maken met elektrochemie’