Groen en Gemak onder een dak: verminder de gedoe factor

Nieuws - 19 april 2018 - Webredactie

Ondanks de moeite die publieke en private instanties doen om huishoudens te verleiden tot groen gedrag, blijven investeringen achter. Een reden hiervoor is dat de meeste prikkels van technische of financiële aard zijn, terwijl vooral psychologische factoren een grote rol lijken te spelen bij het nemen van groene maatregelen. Een belangrijke psychologische belemmering is bijvoorbeeld dat mensen opzien tegen het gedoe dat gepaard gaat met een groene maatregel. Deze ‘gedoe-factor’ is de focus van dit onderzoek. Het wegnemen of verminderen van de gedoe-factor, is mogelijk een effectief middel om huishoudens te verleiden of ‘nudgen’ tot het nemen van groene maatregelen.   

TU Delft (Gerdien de Vries), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de gemeente Delft starten een ‘Groen en Gemak’ onderzoek naar welke keuzefactoren beslissingen over groene maatregelen in en om het huis beïnvloeden.

Het doel van het project is dus om bewoners verleiden tot het nemen van groene beslissingen in en om het huis door ontzorging: het eigenaren én huurders makkelijker maken een groene maatregel te nemen door een Groen & Gemak concept aan te bieden dat rekening houdt met één of meer psychologische factoren. Een voorbeeld hiervan is een concept zoals het aanbieden van een opruimservice als de zolder wordt geïsoleerd. 

In dit project wordt gekeken naar ontzorgende maatregelen op het gebied van energiebesparing, energietransitie en klimaatadaptatie. Een aantal ‘Groen & Gemak’ concepten worden getest binnen diverse gemeenten, waaronder de gemeente Delft. Vervolgens wordt gekeken welk concept het beste in staat is om bewoners te verleiden tot het nemen van groene maatregelen. Uniek hierbij is dat binnen het project ondernemers uit het “groene” domein (zoals isoleerders) en het “gemak” domein (zoals opruimers) worden samengebracht.

 

/* */