Joost Lötters benoemd tot deeltijdhoogleraar bij PME

Nieuws - 25 augustus 2020 - Webredactie 3mE

Joost Lötters is benoemd tot deeltijdhoogleraar binnen de afdeling Precision and Microsystems Engineering (PME) van de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE).

Joost Lötters werkt als Science Officer bij Bronkhorst High-Tech B.V. en is al deeltijdhoogleraar bij de groep Integrated Devices and Systems (IDS) van de Universiteit Twente (UT) aan de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Naast zijn maatschappelijke carrière bij Bronkhorst heeft Joost Lötters een sterk wetenschappelijk profiel, getuige zijn vele publicaties en octrooien, zijn activiteiten als redacteur, als lid van commissies en als organisator van congressen. Hij is de hoofdorganisator van de conferentie over Micro Fluidic Handling Systems (MFHS).

Binnen PME gaat Joost Lötters zich bezighouden met innovatieve systemen voor vloeistofverwerking, in het bijzonder met de actieve onderdelen (pompen, kleppen, regelkringen) en de miniaturisatie van vloeistofverwerkingssystemen. Dit is verbonden met toepassingen in bijvoorbeeld de medische, biofarmaceutische en (petro)chemische industrie, maar ook met medische point-of-caresystemen. Een van de doelen is het realiseren van een draagbaar modulair microfluïdisch platform voor orgaan-op-een-chiptoepassingen. In een van de lopende projecten, medegefinancierd door Bronkhorst binnen het NERI-programma (Nano Engineering Research Initiative), wordt een eerste stap gezet naar nieuwe generaties geminiaturiseerde onderdelen en systemen voor precieze controle van lage stromen, zie https://www.tudelft.nl/neri/research-programmes/imicrofluidics-integrated-microfluidic-sensors-and-actuators-platform/.