Miljoenen voor verbetering binnenvaart Rijn-Alpen corridor

Nieuws - 21 februari 2020 - Webredactie 3mE

De Europese Commissie kent bijna 9 miljoen euro toe aan het Horizon 2020-onderzoeksprogramma ‘Novel inland waterway transport concepts for moving freight effectively’ (NOVIMOVE). De focus van het onderzoek ligt op de verbetering van het transport over de Rijn-Alpen watercorridor van Rotterdam/Antwerpen tot aan Basel. Rudy Negenborn, hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics bij de afdeling Maritime & Transport Technology, coördineert dit vier jaar durende programma in samenwerking met 21 partijen uit zes Europese landen. Het doel is om de binnenvaart over de Rijn-Alpen corridor efficiënter te maken, waarmee het lage energie- en emissieverbruik van deze transportmodaliteit veel beter benut kan worden.

Rudy Negenborn: “Binnen dit unieke onderzoeksprogramma streven wij op termijn naar 30% meer transport over deze watercorridor. Niet alleen slimmere schepen, maar ook een slimmer communicatie –en logistiek netwerk kunnen hiervoor zorgen. In mijn onderzoek richt ik me op het ontwikkelen van innovatieve strategieën voor het coördineren van diverse componenten in grootschalige, genetwerkte transportsystemen. Dit programma brengt de diverse facetten van mijn onderzoeksgebied, met een maatschappijgerichte focus, op een heel spannende manier  samen.”

Het logistieke systeem van de binnenvaart over de Rijn-Alpen corridor laat kansen onbenut om  efficiënter te opereren. Veel voorkomende problemen zijn containerschepen die niet vol geladen zijn, overvolle sluizen met schepen die lang moeten wachten, suboptimale navigatie van schepen op rivieren en vol beladen schepen die niet bestand zijn tegen een lage waterstand. Het onderzoeksteam binnen NOVIMOVE richt zich op de verbetering van dit logistieke systeem op vier verschillende niveaus: het ontwerpen van nieuwe scheepstypen die beter om kunnen gaan met variaties in  waterstanden, slimme riviernavigatie door informatie van satellieten te combineren met real-time informatie over waterstanden en stromingen, slimme planning van sluizen door middel van interactie en een betere planning en cargo reconstructie voor het verhogen van ladingsfactoren. Binnen het consortium werken o.a. logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksinstellingen uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen samen aan de ontwikkeling van nieuwe logistieke concepten, prototypes en communicatiesystemen om het transport over deze corridor structureel te verbeteren. In juni 2020 vindt de officiële kick-off plaats.

Lees meer over het Horizon 2020 MG-2-6-2019 Research and Innovation Action programma.

Lees meer over het onderzoek van Rudy Negenborn