Delfts onderzoek in negen NWA-ORC consortia

Nieuws - 26 november 2020 - Webredactie

Delftse onderzoekers gaan in negen consortia met de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Jill Slinger en Heleen Vreugdenhil, onderzoekers bij TBM en CiTG, zijn betrokken bij het NWA-ORC CASTOR project (CAtchment Strategies TOwards Resilience), waarvan WUR penvoerder is. Zij zijn ook betrokken bij het project Levende Dijken samen met TBM onderzoekers Leon Hermans en Stephanie Janssen. Universiteit Twente is penvoerder van dit NWA-ORC project.

Over CASTOR
De zandlandschappen van Oost- en Zuid-Nederland combineren functies voor landbouw, recreatie en natuur. Deze functies worden bedreigd door klimaatverandering. Met behulp van proeftuinen willen de onderzoekers ontdekken hoe klimaat-robuuste landschappen van de toekomst eruit zien. Samen met maatschappelijke partners ontwerpen zij ontwikkelpaden om deze landschappen te realiseren. Het TBM onderzoek richt zich op het leren van bestaande living labs om sociale adaptatie mogelijk te maken.

Over Levende Dijken
Levende dijken dragen bij aan het klimaatbestendig maken van de Nederlandse kust. Zij bestaan uit een met gras begroeide dijk en een voorland. Dit onderzoek maakt de aanleg van veerkrachtige en klimaatbestendige kustbescherming mogelijk, via het afwegen van belangen, testen van dijken onder extreme weersomstandigheden en het formuleren van ontwerpregels voor eindgebruikers. Het onderzoek van de TBM wetenschappers richt zich op het testen en ontwikkelen van beleidsanalyse en speltheorie-gebaseerde tools.

Lees meer over Delfts onderzoek in NWA-ORC consortia.