Nitesh Bharosa benoemd als GovTech professor bij TBM

Nieuws - 10 mei 2021 - Webredactie

We zijn trots te melden dat TBM alumnus Nitesh Bharosa per 15 mei 2021 start als hoogleraar ‘GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems’ bij TBM. Het gaat om een 5-jarig parttime hoogleraarschap dat is bekostigd door Digicampus, waar Bharosa ook is aangesteld als wetenschappelijk directeur.

GovTech is een relatief nieuwe stroming van technologie gedreven producten en diensten die burgers/ondernemers kunnen gebruiken om te interacteren met (semi)publieke instellingen. Vroeger stonden overheden er alleen voor bij de inrichting van publieke diensten. Met de opkomst van nieuwe informatietechnologieën (zoals digital trust services, personal data spaces, big data analytics, blockchain en AI) is dat aan het veranderen. Tegenwoordig  bieden steeds meer marktpartijen – met name startups – allerlei GovTech oplossingen waarmee burgers en bedrijven met overheden kunnen interacteren. Denk bijvoorbeeld aan door de markt aangeboden digitale authenticatie-middelen en machtigingsoplossingen waarmee mensen digitaal bij overheden aankloppen. Of zelflerende digitale assistenten die burgers helpen door het woud van regelingen en adviseren bij complexe afwegingen op basis van persoonlijke data én expert data. De mogelijkheden zijn enorm. En dat maakt het ook spannend, zeker als bepaalde GovTech oplossingen gaan concurreren met bestaande overheidsvoorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid).

Vakgebied in ontwikkeling
Nitesh Bharosa is expert en een van de voorlopers in dit vakgebied. Met zijn uitgebreide ervaring in R&D bij bedrijven en nauwe samenwerking met overheden en kennisinstellingen is hij de aangewezen persoon om GovTech binnen TBM verder vorm te geven. ‘Het is een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is en ik ben als technoloog graag met nieuwe dingen bezig. Ik ben er ook van overtuigd dat technologie kansen biedt voor een betere samenleving. GovTech wordt een middel om burgers meer regie te geven, publieke diensten toegankelijker te maken en de overheid te transformeren naar datapartner. Hier wil ik graag aan bijdragen.’ 

Tegelijkertijd liggen er allerlei uitdagingen. Bharosa: ‘Er zit een interessant spanningsveld in de grote transformatie die in de publieke sector gaande is: van een overheid die zelf digitale voorzieningen ontwikkelt en in de lucht houdt naar publiek-private afsprakenstelsels waarin overheden kaders stellen en toezicht houden. Het roept allerlei vragen op, bijvoorbeeld over verantwoorde datadeling, bevoegdheden, een gelijke speelveld, privacy en transparantie.’ 

Naar een raamwerk voor het ontwerpen en toetsen van GovTech
Bharosa gaat samen met collega’s en promovendi in de komende vijf jaar een raamwerk ontwikkelen dat enerzijds bedrijven gaat begeleiden bij het ontwerpen van mensgerichte GovTech-oplossingen. Anderzijds helpt het beleidsmakers om GovTech op verantwoorde wijze te beoordelen en te omarmen in beleid en uitvoering. Hij ziet hier een belangrijke rol voor de TU Delft en Digicampus als onafhankelijk intermediair. ‘Universiteiten en bedrijven lopen vooruit op GovTech. Wanneer er sprake is van een kennisvoorsprong bij bedrijven die een oplossing willen lanceren, zie je terechte terughoudendheid bij overheden die de kennis niet in huis hebben kunnen ontwikkelen. Kennisinstellingen zoals TU Delft kunnen deze kloof dichten door partijen dichter bij elkaar brengen.’ Digicampus, een innovatie-partnerschap tussen overheid, markt, wetenschappen en gebruikersgroepen, is speciaal in het leven geroepen om samen de GovTech van de toekomst vorm te geven.

ESS afdelingshoofd Caspar Chorus is verheugd met de aanstelling van Bharosa: ‘Ik heb Nitesh Bharosa leren kennen als iemand met een overvloed aan expertise en academische staat van dienst in dit dynamische veld. Hij bezit een intellectuele nieuwsgierigheid en gedrevenheid om academische en maatschappelijke impact te maken.’

TBM en GovTech
Voor Bharosa voelt het extra bijzonder om nu als hoogleraar op TBM te werken. Hij heeft zijn bachelor en master hier afgerond en is ook bij TBM gepromoveerd. ‘Als alumnus van TBM vind ik het een eer om in deze nieuwe rol terug te keren naar de faculteit. De hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek die ik bij TBM heb genoten, hebben mij de tools en vaardigheden aangereikt waarmee ik kon pionieren op GovTech. De thema’s die spelen in GovTech sluiten nauw aan bij onderzoek waar TBM sterk in is: complexe systemen modeleren en verbeteren vanuit een integrale systeembenadering op techniek, instituties en ethiek. Ik kijk er naar uit om samen met collega’s te werken aan onderzoek, onderwijs en valorisatie van wereldklasse.’