NWO kent 10 miljoen euro toe voor oplossen van cybersecurity vraagstukken

Nieuws - 28 april 2021 - Webredactie

Binnen het NWA-programma Cyber Security gaan vijf consortia aan de slag om oplossingen te vinden voor vraagstukken rond internetveiligheid. TU Delft is bij vier consortia aangesloten. Drie projecten richten zich op governance, twee ook op cryptologische aspecten. Met het onderzoek is in totaal circa 10 miljoen euro gemoeid. Professor Michel van Eeten is penvoerder van project ‘THESEUS : Making patching happen’. Andere betrokken TBM onderzoekers zijn Simon Parkin, Kate Labunets en Kevin Borgolte.

Het onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van cybersecurity richt zich op de hele kennisketen, waarin alle wetenschapsdomeinen, vitale infrastructuren en aansprakelijkheidsregimes betrokken zijn. Denk daarbij aan onderzoek naar wet- en regelgeving en naar (internationale) standaarden en normen ten behoeve van een veiliger cyberspace.

Over project THESEUS
Vrijwel alle organisaties worden geconfronteerd met een fundamentele risico-afweging: het risico van niet-patchen van beveiligingslekken versus het risico van patchen. Het ontbreken van tijdige patches is tegenwoordig misschien wel het meest fundamentele probleem in beveiliging. Het wordt veroorzaakt door een mix van technische, gedrags- en bestuurlijke factoren. Dit project volgt een holistische benadering om een geïntegreerd portfolio van oplossingen te ontwikkelen om sneller te patchen.

NWA-programma Cyber Security
Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, waarin de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland zijn vastgelegd. Aandacht voor een veilig cyberspace in de steeds verder digitaliserende wereld is noodzakelijk gebleken, waarbij inclusie, veiligheid en privacybescherming een belangrijke plaats innemen. Door in te zetten op governance-onderzoek en specifiek onderzoek voor het veilig en vertrouwd delen van data wordt gestreefd naar toekomstbestendige en dus betrouwbare cybersecurity.

Lees meer op de NWO website.