TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’

Nieuws - 03 februari 2021 - Webredactie

De TU Delft lanceert vandaag een nieuwe reeks van acht ‘TU Delft AI Labs’. Binnen deze labs gebruiken wetenschappers artificiële intelligentie (AI) om wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. In de loop van 2021 zullen nog eens acht labs gelanceerd worden, waarmee het totaal op 24 labs komt. Een van de nieuwe labs is het Hippo Lab: Hyper-heuristics for Interpretable Public Policy Analysis dat wordt geleid door TBM onderzoeker Jazmin Zatarain Salazar samen met Pradeep Murukannaiah, onderzoeker van de faculteit EWI.

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. In 2020 lanceerde de TU Delft daarom de eerste acht ‘TU Delft AI Labs’. In deze labs staat de samenwerking tussen experts in de meest geavanceerde AI-technologieën met domeinexperts centraal. Met de lancering van de tweede reeks van acht labs zijn er vanaf heden 16 labs actief. Afgelopen jaar zijn vrijwel alle 16 van de tot nu toe in dit programma nieuw opengestelde Assistant Professor posities vervuld. De werving voor 32 PhD posities voor de nieuwe TU Delft AI Labs wordt eind februari gestart. Daarnaast zal de TU Delft op 25 februari de labs presenteren op de MIT European career fair.

Onderwijs
AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs ook het onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen.

Over het Hippo Lab
In situaties waarin een overheid beslissingen moet nemen met ingrijpende gevolgen, zoals op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, spelen conflicterende belangen van meerdere sectoren, regio’s en generaties een rol. In zulke contexten biedt AI mogelijkheden voor het ondersteunen van de besluitvorming. Om echt impact te hebben, moeten de AI-technieken rekening houden met alle belanghebbenden. Ze moeten conflicten minimaliseren en kwetsbare groepen beschermen. Daarom gaat het Hippo Lab (Hyper-heuristics for Interpretable Public Policy Analysis Lab) op de natuur geïnspireerde hyper-heuristische optimalisatiemethoden ontwikkelen voor het eerlijk en efficiënt ontwerpen en analyseren van overheidsbeleid. Deze methoden zijn geïnspireerd op natuurlijke processen zoals evolutie, neurale netwerken, het gedrag van mierenkolonies en de beweging van vogelkoppels.

Om brede maatschappelijke voordelen te verzekeren, gaan we AI eerst inzetten op gebied van rechtvaardig ontwerp door de principes van distributieve rechtvaardigheid te gebruiken voor het verkennen van beleidsalternatieven, in plaats van alleen naar efficiënte alternatieven te zoeken. Ten tweede gaan we verantwoord ontwerp bevorderen door de interpreteerbaarheid van black-box-optimalisatiemethoden te verbeteren die een grote flexibiliteit en efficiëntie mogelijk maken, waarbij we alleen de output observeren die verband houdt met de input van een bepaald systeem maar die ten koste gaat van de verklaarbaarheid van de interne werking en dus over hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Tot slot gaan we op het gebied van mensgericht ontwerp belanghebbenden systematisch betrekken bij de door AI ondersteunde beleidsontwikkelingscyclus.

Lees meer over de andere nieuwe TU Delft AI Labs.