Bert van Wee in diverse media over invoering autoloze zondag

Nieuws - 22 maart 2022 - Webredactie

Invoering van de autoloze zondag. Het is een van de tien voorstellen die het Internationaal Energieagentschap heeft gedaan om de (dreigende) energiecrisis het hoofd te bieden.Volgens Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, zou een autoloze zondag in grote steden effect hebben. Daar zijn de effecten het grootst en zijn er goede vervoersalternatieven.

/* */