IT Health DRIVE-opleidingsprogramma ontvangt prijs

Nieuws - 13 oktober 2022 - Webredactie

Het Health DRIVE-opleidingsprogramma van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is tijdens het INNOVEIT-evenement in Warschau bekroond tot "het meest impactvolle project van het jaar". Het opleidingsprogramma biedt innovatoren ondersteuning bij het omzetten van hun onderzoek/ideeën in succesvolle bedrijven. Doel is het opzetten van een gespecialiseerd, volledig programma voor startende ondernemingen in de gezondheids- en biowetenschappen. Het programma is een co-creatie van Roel Kamerling, Victor Scholten, Elif Çelik, Aleks Giga en Akos Wetters van het Delft Centre for Entrepreneurship en Delft Global, samen met Monica Toth en haar team van de EIT Health community.

Over Health DRIVE

Het EIT Health DRIVE trainingsprogramma is gestart in 2019 en is opgezet als onderdeel van het EIT Health RIS-programma, dat zorginnovatie bevordert en het zorginnovatie-ecosysteem ontwikkelt. Het richt zich op zorgvernieuwers in Europese landen met een bescheiden of matige innovatiecapaciteit (volgens het European Innovation Scoreboard). Het doel van de opleiding is professionals te helpen hun regio te analyseren en actieprogramma's op te stellen tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en lokale ziekenhuizen. Dit moet ervoor te zorgen dat hun regio's ondernemender en veerkrachtiger worden en zich aanpassen aan nieuwe innovaties. Professionals kunnen in de opleiding hun eigen specifieke ondersteuningsprogramma opstellen, dat rekening houdt op de unieke kenmerken van de sector, zoals de moeilijke en steeds veranderende regelgeving, de klinische validatie en het complexe netwerk van stakeholders.

De jury bestond uit 16 vertegenwoordigers van Midden- en Zuid-Europese overheden, beleidsmakers, industrie, bedrijven, academische instellingen en 6 deskundigen van de kennis- en innovatiegemeenschappen. 

Foto: Monica Toth neemt de prijs in ontvangst