Laurens de Vries benoemd tot hoogleraar Complex Energy Transitions

Nieuws - 31 januari 2022 - Webredactie

Het CvB heeft dr.ir. Laurens de Vries met ingang van 27 januari 2022 benoemd tot hoogleraar 'Complex Energy Transitions'.

Laurens combineert techniek en sociale wetenschappen, en in het bijzonder economie, in zijn werk met het oog op het modelleren en managen van de transitie van het energiesysteem. Door zijn radicale integratie van de economische factoren, die de beslissingen in de energietransitie bepalen, en de technologische mogelijkheden en beperkingen voor de de-carbonisatie, biedt hij een uniek en essentieel perspectief op het beheren van de complexiteit binnen de energietransitie. Het onderzoek en ontwerp van de energietransitie moet gebaseerd zijn op een combinatie van technologische expertise, een duidelijke affiniteit met modellen en data, en een scherp oog voor de sociale, economische en ecologische realiteit. Met de benoeming van Laurens tot hoogleraar in dit interdisciplinaire domein kan TBM het voortouw blijven nemen in het internationale wetenschappelijke debat over dit uiterst urgente onderwerp. Wij feliciteren Laurens van harte met deze benoeming.

"Ik ben erg blij met mijn benoeming en kan niet wachten om in deze nieuwe functie aan de slag te gaan, want er is enorm veel werk te doen in de energietransitie. Nu we weten hoe we grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit kunnen produceren, moeten we de rest van de economie koolstofvrij maken, de sectoren die momenteel fossiele brandstoffen gebruiken, zoals de bouw, de industrie en het vervoer. De belangrijkste opties zijn elektrificatie, overschakeling op waterstof of voortzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met koolstofafvang en -opslag. De keuze en het tijdschema van de decarboniseringsroutes van de consumenten moeten worden gecoördineerd met de sector van de hernieuwbare energieproductie om ervoor te zorgen dat de vereiste energie en infrastructuur op tijd beschikbaar zijn. Op operationeel niveau is het noodzaak om de variaties in de opwekking van hernieuwbare energie in evenwicht te brengen met de vraag. Dit vereist de ontwikkeling van flexibiliteitsopties zoals vraagrespons en energieopslag. Mijn focus ligt op het vormgeven van de governance van dit systeem - marktontwerp en regelgeving - om deze doelstellingen te bereiken."