Zwaartekracht-financiering voor quantum-materialen consortium

Nieuws - 03 mei 2022 - Communication TNW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Zwaartekracht-subsidie van 21,5 miljoen euro toegekend aan het consortium QuMAT. TU Delft onderzoeker Kobus Kuipers (Quantum Nanoscience) is een van de hoofdaanvragers van dit Zwaartekracht-consortium. De financiering is bestemd voor consortia van wetenschappers die vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten, met als doel om doorbraken te stimuleren van internationaal niveau.

Kobus Kuipers is een van de hoofdaanvragers van het QuMAT-consortium

Het doel van het onderzoeksprogramma is om nieuwe quantum-materialen te ontwikkelen, om zowel klassieke als quantumcomputers te verbeteren. Daarbij is het met name van belang om het energieverbruik van dataverwerking en dus ook van het internet te verlagen. Quantum-materialen is een van de drie thema’s die binnen Quantum Nanoscience zijn gekozen als onderzoeksthema’s voor de toekomst. 

Naast Kobus Kuipers zijn de hoofdaanvragers Daniel Vanmaekelbergh en Cristiane Morais Smith (UU), Mikhail Katsnelson en Alexey Kimel (RU), Bart van Wees (RUG) en Ageeth Bol (TU/e).

Lees meer over de Zwaartekracht onderzoeksprogramma’s