ERC Consolidator Grants voor onderzoekers van de TU Delft

Nieuws - 31 januari 2023 - Webredactie Communication

De aan de TU Delft verbonden onderzoekers Hayley Hung (EWI) en Kunal Masania (LR) hebben een Consolidator Grant van de Europese Onderzoeksraad (ERC) toegekend gekregen. Deze Europese beurzen worden verstrekt aan ambitieuze “grensverleggende onderzoeksprojecten”, waarvan de financiering per beurs tot € 2 miljoen kan bedragen met een looptijd van vijf jaar.

De twee ERC Consolidator Grant-projecten van TU Delft zijn:

Hayley Hung, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI)
Nonverbal Multimodal Social Intention Modelling (NEON)

Met hun project NEON willen Hayley Hung en haar team een complex probleem op het gebied van kunstmatige intelligentie aanpakken: het begrijpen van menselijke intenties, zelfs in complexe situaties. Traditioneel worden AI-systemen getraind om situaties te beoordelen aan de hand van duidelijke, elkaar uitsluitende labels. De aanname is namelijk dat er in elke situatie "één echte waarheid" is die kan worden afgeleid met die definitieve labels. Maar als het gaat om het begrijpen van menselijke bedoelingen, is dit vrijwel nooit het geval. In realiteit beoordelen verschillende mensen elkaars bedoelingen allemaal totaal anders. Hung wil deze perspectieven samenbrengen in één nieuw systeem. Daarin toont het ook gelijk zijn waarde: door verschillende menselijke perspectieven te combineren en te duiden, kunnen we elkaars gedrag beter begrijpen. 

Lees hier meer informatie over het onderzoek van Hayley Hung.


Kunal Masania, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR)
Additive Manufacturing of Living Composite Materials (AM-IMATE)

Universitair hoofddocent Aerospace Structures and Materials dr. Kunal Masania ziet een wereld voor zich waarin stijve, lichtgewicht composiet constructiematerialen letterlijk gaan leven. Hij laat zich daarbij niet alleen inspireren door de natuur bij het ontwerpen van de microstructuren van materialen, hij integreert ook daadwerkelijk levende organismen in het materiaal. Door deze link met de biologie kunnen lichtgewicht composietmaterialen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in de luchtvaart, zichzelf aanpassen aan omstandigheden, zoals belasting of schade. De European Research Council heeft Masania een ERC Consolidator Grant van 2 miljoen Euro toegekend voor zijn onderzoeksvoorstel AM-IMATE. Dit onderzoek naar levende composieten kan leiden tot baanbrekende technologie om de luchtvaart te  verduurzamen. 

Lees hier meer over het onderzoek van Kunal Masania.


Over ERC Consolidator Grants
ERC Consolidator Grants maken deel uit van Horizon Europe, het huidige programma voor onderzoek en innovatie van de EU. De oproep voor 2022 was goed voor een totaalbedrag van € 657 miljoen. ERC Consolidator Grants worden toegekend aan toponderzoekers, ongeacht nationaliteit en leeftijd, met tussen de zeven en twaalf jaar ervaring na hun promotie en een zeer veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in een publieke of particuliere onderzoeksorganisatie in een van de lidstaten van de EU of een ‘geassocieerd’ land. De financiering – die per beurs tot € 2 miljoen kan bedragen, plus in sommige gevallen een aanvullende € 1 miljoen voor opstartkosten – wordt tot vijf jaar verstrekt en dekt voornamelijk de inzet van onderzoekers en andere medewerkers om de teams van de onderzoekers compleet te maken. 
 

Meer informatie
Bekijk het ERC-persbericht over de Consolidator Grants.

Hayley Hung

Kunal Masania