Toegekende TBM projecten Stimuleringsfonds Open Onderwijs

Nieuws - 15 februari 2023 - Webredactie

Om medewerkers van de TU Delft in staat te stellen hun lessen te innoveren met open onderwijs heeft het Stimuleringsfonds Open Onderwijs 2022 elf projectvoorstellen gehonoreerd. Bij drie daarvan zijn TBM-onderzoekers betrokken. Dit zijn:

Meer informatie

Meer informatie over de andere projecten staat hier (alleen beschikbaar in Engels).